Jubileusz 65-lecia
XV Liceum Ogólnokształcącego

Jubileusz 65-lecia istnienia XV Liceum Ogólnokształcącego

 Część oficjalna Jubileuszowej Gali     W listopadzie społeczność XV Liceum Ogólnokształcącego świętowała Jubileusz 65-lecia istnienia szkoły. Uroczysta gala
w Audytorium Maximum odbyłansię 17. dnia miesiąca, w którym urodziła się patronka liceum - Maria Skłodowska-Curie. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy. Następnie serdecznie powitano wszystkich gości, w tym przedstawicieli władz miasta i dzielnicy XII, kuratorium oświaty, dyrektorów sąsiednich i zaprzyjaźnionych szkół, członków obecnej i byłej Rady Rodziców, absolwentów, uczniów, nauczycieli, pracowników oraz sympatyków Piętnastki.

     Prowadzący uroczystość uczniowie - Kateryna Ustymenko i Dawid Przyjemski - poinformowali o objęciu Jubileuszu patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Krakowa - Pana Jacka Majchrowskiego oraz patronatem medialnym przez TVP3. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor XV LO Pani Maria Suwaj - Proszak. Wspominała historię i zmianym
w modernizowanej szkole oraz jej największe atuty, m.in: profesjonalną kadrę, kształcenie na wysokim poziomie, międzynarodowe projekty i wyjazdy, współpracę ze środowiskiem lokalnym, miastem Kraków, parafią MB Dobrej Rady, dalej akcje charytatywne, realizację szkolnego budżetu obywatelskiego, piękne tradycje, wreszcie przyjazną atmosferę i dobrą lokalizację.

     Pan Dariusz Domajewski - zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMK - składając gratulacje z okazji Jubileuszu, wręczył Pani Dyrektor przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa odznakę Honoris Gratia. Dodał, że liceum, choć osiągnęło wiek emerytalny jest pełne wigoru i pasji. Pani Grażyna Fijałkowska - radna miasta i jednocześnie absolwentka XV Liceum - przemawiając na gali, dzieliła się wspomnieniami z czasów obowiązkowych kołnierzyków i chałatów w szkole oraz żelaznych zasad i dyscypliny.     Spośród zgromadzonych na sali wybitnych absolwentów Piętnastki głos zabrał także pan Piotr Dobosz - prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ. Przekazał życzenia „wszelkiej dalszej pomyślności oraz niekończących się sukcesów” od Dziekana Wydziału - pana prof. Jerzego Pisulińskiego. Słowa uznania „za zaangażowanie Dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników w tworzeniu i prowadzeniu placówki tak ważnej dla lokalnej społeczności” wyraził przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy XII, pan Zbigniew Kożuch. Gratulacje i życzenia przekazano szkole także od Pani Barbary Nowak - Małopolskiego Kuratora Oświaty - w słowach: „Niech XV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie nadal będzie Szkołą, w której pracuje się i uczy z pasją i entuzjazmem, a najważniejszym drogowskazem jest dobro młodego człowieka”.     Były przewodniczący Rady Rodziców, pan Witold Łakomy, w swym wystąpieniu wspomniał Marię Skłodowską - Curie, patronkę XV LO. Podarował szkole piękną artystyczną figurkę wielkiej uczonej, której siła i determinacja powinny być dla nas nieustającą inspiracją. Przedstawicielka obecnej Rady Rodziców, pani Marta Hanusiak obok życzeń i gratulacji przekazała szkole podziękowania za dobrą współpracę. Z kolei przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Amelia Lelek, wyraziła podziękowania i życzenia od licealistów.

     Oficjalną część uroczystości zakończyło ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły, które zgodnie z pięknym ceremoniałem odbywa się nieprzerwanie od 1971 roku. Tekst ślubowania odczytał Sebastian Chodura, zdobywca Nagrody Dyrektora XV LO w roku szkolnym 2022/23.


Część artystyczna Jubileuszowej Gali

     W części artystycznej gali ożywiona Maria, czyli patronka szkoły (wg kreacji Marzeny Wójcik) zabrała wszystkich
w podróż w czasie. Wraz ze swym rozmówcą (absolwentem, Rolandem Rajzerem) wspominała wierszem bogatą historię Piętnastki i jej charakter w różnych okresach, począwszy od roku 1958, w którym szkoła powstała. Obrazy przeszłości rzeczywiście pojawiły się przed oczami uczestników imprezy, gdyż pokazano dziesiątki zdjęć ilustrujących barwne życie szkoły. Słowa, muzyka i obrazy były piękną oprawą tej fascynującej i wzruszającej wyprawy w przeszłość.

Galerię wszystkich dyrektorów liceum otwarto wierszowanym portretem i zdjęciami „pierwszej szefowej”:

           We Lwowie urodzona Irena Pasławska
           Z 50-tych lat mieszkanka wrocławska
           Z Krakowem swe serce złączyła
           W Piętnastce nam pierwsza rządziła
           Od tej pory piętnastka emocjami trzaska
           Bez fiaska!

     Kolejnych dyrektorów wspominano w ciepłych słowach, podkreślając ich zasługi i największe osiągnięcia. Wywołano ducha czasów, w których działali. I tak lata 60. XX wieku były czasem rozbudowy szkoły, gromadzenia wyposażenia (radiowęzła, pierwszych telewizorów, maszyn dziewiarskich, stolarskich i ślusarskich…), także okresem działalności harcerzy, zbiórek
w harcówce i obozów pod chmurką… Od początku lat 70. rodziły się ”piętnastkowe” tradycje jak ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły czy Dyżur Gospodarza Szkoły (klasa dyżurująca inicjuje akcje, organizuje szkolne imprezy).

     W ponurych latach 80. w szkole dbano o poziom kształcenia i rozwój uczniów (to czas wielu sukcesów sportowych
i artystycznych). Powstaje grupa teatralna “Schizo”, a od roku 1988 młodzież prezentuje swój dorobek i talenty podczas Szkolnego Festiwalu Artystycznego czyli tzw. SZFY, która odbywa się nieprzerwanie do dzisiaj. Jednocześnie to czas wielu akcji charytatywnych świadczących o wyjątkowej wrażliwości społeczności Piętnastki. Lata 90. przyniosły eksplozję zmian, otwarcie na świat, wyjazdy zagraniczne w ramach wymian międzynarodowych i realizacji projektów unijnych Sokrates, Comenius (do Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela). Dzięki nauczycielce plastyki pani Irenie Załuskiej szkoła nawiązała współpracę z wybitnym polskim kompozytorem Krzysztofem Pendereckim, skutkującą udziałem młodzieży w Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Nasi licealiści uczestniczyli w plenerowych warsztatach we dworze państwa Pendereckich w Lusławicach czy dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej. Owoce ich artystycznej pracy można podziwiać w Galerii Młodzieżowej na terenie liceum otwartej uroczyście w 1994 r.

     Od początku XXI wieku szkoła się modernizowała (powstało m.in. boisko Orlik), w ramach międzynarodowych projektów rodziły się kolejne wielkie imprezy: Dzień Języków i Dzień Amerykański. W drugiej dekadzie XXI wieku szkoła realizowała kolejny unijny projekt: Erasmus. Odbywały się spotkania młodzieży z ciekawymi i niezwykłymi ludźmi: świadkami historii, dziennikarzami, pisarzami, sportowcami, profesorami wyższych uczelni. Od roku 2020 szkołą kieruje pani Maria Suwaj-Proszak, ucząca j. angielskiego koordynująca przez lata projekty unijne w Piętnastce. Przeprowadziła liceum przez trudny okres pandemii, unowocześnia szkołę, dbając o wysokie standardy jej funkcjonowania.

     Nie byłoby tej niezwykłej podróży w czasie i pięknego Jubileuszu, gdyby nie owocna współpraca całej Dyrekcji szkoły
z nauczycielami i uczniami. Galę uświetnili swoim śpiewem i tańcem utalentowani uczniowie naszej szkoły: Julia Barnat, Urszula Mazgaj, Wiktoria Stec, Wiktoria Kowalczyk, Maksymilian Michulec, Borys Stachańczyk, Kinga Wąsik (i gościnnie Oliwia Mrózek). Nad techniczną stroną naszej uroczystości czuwali: Szymon Molik i Jakub Piszczek, pomagali również: Alicja Hybel i Michał Kozłowski. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła w krótkim koncercie pedagog szkolna i zrazem artystka, pani Paulina Kisała. Prezentację audiowizualną przygotował pan Marek Brzeski, nauczyciel informatyki. Projekt graficzny okolicznościowego baneru wykonał pan Marcin Cziomer, nauczyciel plastyki. Koordynacją wszystkich jubileuszowych działań zajęły się uczące w Piętnastce panie: Elżbieta Bejer-Pyciak, Dominika Golec, Kinga Łanuszka -Rębacz, Magdalena Loska we współpracy z innymi uczącymi i wychowawcami.


Spotkania z absolwentami na terenie szkoły     18 listopada XV Liceum otwarło się na absolwentów i wszystkich sympatyków oraz przyjaciół szkoły. Tę część uroczystości koordynowały panie: Beata Kaim, Katarzyna Jaglarz. Spotkania dzisiejszych uczniów z absolwentami, obecnych
i emerytowanych pracowników liceum, kadry zarządzającej szkołą z byłymi dyrektorami i wicedyrektorami zaczęto od uroczystej mszy w kościele Matki Bożej Dobrej Rady. Eucharystię sprawowali księża - absolwenci liceum oraz duszpasterze, którzy w ubiegłych latach byli pracownikami szkoły. Dziękowano Bogu za minione lata, z nadzieją patrząc w przyszłość
i powierzając losy placówki w ręce Opatrzności.

     Potem - w formule kawiarni zorganizowanej na sali gimnastycznej - rozmowom, żartom i wspomnieniom nie było końca. Goście, którzy odwiedzili szkołę, zwiedzali jej wnętrza, członkowie starszych pokoleń dziwili się zmianom, opowiadali o tym, jak szkoła czy konkretna sala wyglądała w „ich czasach”. Najmłodsze roczniki absolwentów przyszły, by spotkać się
z wychowawcami i kolegami, opowiedzieć o studiach czy pracy.

     Na sali gimnastycznej przygotowano ekspozycję dorobku liceum z 65 lat, kolorowe plakaty i plansze z archiwalnymi zdjęciami unaoczniły przeróżne działania szkoły, m.in. sukcesy uczniów i nauczycieli, tradycje, wyjazdy krajowe i zagraniczne, akcje charytatywne, imprezy artystyczne i sportowe. Absolwenci szukali swych nauczycieli, kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy - niektórzy bardzo wzruszeni - odnajdywali swe podobizny na fotografiach czy nazwiska na listach klas. W tych szczególnych dniach poczuliśmy mocno, że jesteśmy wielką Piętnastkową wspólnotą, a piękny Jubileusz już przechodzi na karty historii szkoły. Życzmy sobie więc kolejnych jubileuszy i związanych z nimi spotkań w zacnym i licznym gronie sympatyków Piętnastki.

Zapraszamy do oglądania galerii ze zdjęciami  >> 17 listopad << oraz  >> 18 listopad <<
Fotografia: Zuzanna Szymczyk 2a

Izabela Pawełek, Elżbieta Bejer-Pyciak