Muzeum Czartoryskich

 W dniu 19.10.2023 roku klasa 2G była w Muzeum Czartoryskich na lekcji muzealnej pt:
Gdzie ta Dama, co z tym Rembrandtem?

Młodzież zapoznała się z bogactwem kolekcji i historią rodu Czartoryskich. Założycielka kolekcji - Izabela Czartoryska to postać ważna dla narodu polskiego. Młoda panna z dobrego domu, przeszła metamorfozę w kobietę mocno zaangażowaną
w walkę narodowowyzwoleńczą. Poprzez budowę kolekcji narodowej próbowała zachować to, co w tamtych czasach było najważniejsze - tożsamość narodową.Kolejni przedstawiciele tego rodu powiększali zbiory, zakupując między innymi: Damę z gronostajem L. da Vinci oraz najbardziej znane obrazy malarzy niderlandzkich z Rembrandtem na czele. Młodzież mogła zapoznać się z głównymi technikami malarskimi od średniowiecza do czasów oświecenia, prześledzić rozwój polskiej kultury na przestrzeni dziejów
i historii naszego narodu. Dzięki profesjonalizmowi kadry muzealnej młodzież usystematyzowała sobie wiedzę z zakresu historii sztuki i nauk humanistycznych. Zdobyta wiedza przyda się w dalszej nauce oraz podczas egzaminów maturalnych.

Zobacz relację w szkolnej galerii zdjęć >> galeria zdjęć >>

Katarzyna Jaglarz