Profesor Jacek Chrobaczyński

Profesor Jacek Chrobaczyński

 Prof. Jacek Chrobaczyński gościem Piętnastki

W piątek 20 października uczniowie klas maturalnych (4A, 4C, 4D) wysłuchali erudycyjnego wykładu prof. Jacka Chrobaczyńskiego na temat II wojny światowej. Wybitny znawca historii XX wieku, autor wielu publikacji naukowych i książek historycznych spotkanie z młodzieżą zaczął od stwierdzenia, że badacze dziejów mają różne spojrzenia na fakty i różne perspektywy: Jeśli w bitwie ginie tysiąc żołnierzy, dla jednego historyka będzie to tylko tysiąc, dla drugiego - aż tysiąc.Snując własną opowieść o genezie II wojny Profesor sięgnął aż do oświecenia, potem nacjonalizmów, marksizmu, rewolucji bolszewickiej, wreszcie początków ideologii i państw totalitarnych w Europie. Ich punktem dojścia były obozy zagłady, czyli kwintesencja zła w świecie i człowieku, o czym zaświadcza także literatura. Wiele uwagi Prelegent poświęcił rokowi 1943,
w którym przyszłość Polski i jej zależność od ZSRR przesądzono na konferencji w Teheranie. Na końcu wykładu nawiązał do toczącej się wojny na Ukrainie, w której - jak we wszystkich wojnach - ofiarami polityki są niewinni ludzie.

Profesor uwrażliwił młodzież na korzyści płynące z poznawania historii, która jest obecna w teraźniejszości. Bez znajomości historii trudno zrozumieć problemy współczesności, naturę człowieka i literaturę, dla której historia jest podstawowym kontekstem.

Zespół polonistów