Dyżury Komisji Rekrutacyjnej


Rekrutacja
rok szkolny 2022/2023 

18.05, 24.05, 2.06, 07.06, 20.06
w godzinach 14:00-17:00
z wyjątkiem 20.06. W tym dniu Komisja pracuje w godzinach od 9:00 do 15:00

 

Składanie wypełnionych i wydrukowanych  (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica) z systemu rekrutacji elektronicznej  E-Omikron wniosków o przyjęcie do szkoły przez ósmoklasistów. Data wydruku wniosku nie może być wcześniejsza, niż data ostatniej zmiany w systemie

24.06, 28.06, 06.07-12.07
w godzinach 10:00-15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, możliwość złożenia nowego wniosku

19.07.2022 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

 

 

19.07.2022-25.07.2022
w godzinach 10:00-15:00

Składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:
-świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej
-zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
-zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
-kopii aktu urodzenia
-2 fotografii
-karty ucznia XV LO
-karty zdrowia

26.07.2022 OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

27.07.2022-03.08.2022
w godzinach 12:00-15:00

Złożenie wniosków wraz z stosownymi dokumentami o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej.

09.08.2022 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

10.08, 12.08, 16.08, 17.08 w godzinach 12:00-15:00

Składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:
-świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej
-zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
-zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
-kopii aktu urodzenia
-2 fotografii
-karty ucznia XV LO
-karty zdrowia

18.08.2022 OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY