Rodzina Ulmów

 


Pamięć XX wieku - Projekt interdyscyplinarny - historia, religia, etyka
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - Rodzina Wiktorii i Józefa Ulmów


Życie każdego człowieka jest niepowtarzalne i wieloaspektowe. Dzieje się w danej przestrzeni czasowej, jest wyrazem preferowanych wartości oraz trwa w kontekście pytania o istnienie Boga. Życie rodziny Ulmów to czas II wojny światowej i okres eksterminacji narodu żydowskiego, to również czas odpowiedzi na fundamentalne pytanie o wartość ludzkiego życia i granice miłości bliźniego.
Życie tej zwykłej jak i niezwykłej rodziny z podkarpackiej wsi Markowa to przykład najwyższej formy heroizmu i altruizmu, z jakim człowiek może się spotkać. By uratować życie swoich sąsiadów żydowskiego pochodzenia, ryzykowali życiem własnym i swoich dzieci narodzonych oraz dziecka jeszcze nienarodzonego. Ostatecznie za swoją postawę miłości bliźniego zostali brutalnie zamordowani przez hitlerowców w 1944 roku.
Ich szlachetna postawa wobec obywateli narodu żydowskiego w roku 1995 została uhonorowana Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a papież Franciszek - 10 września 2023 roku - wyniósł całą Rodzinę Ulmów do godności błogosławionych w Kościele Katolickim.


#


W obliczu tego wydarzenia w naszym liceum podjęto realizację interdyscyplinarnego projektu popularyzacji heroicznej postawy Polaków podczas II wojny światowej, w tym rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów.
Nauczyciele historii zaprezentowali młodzieży Polaków wyróżnionych tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Nauczyciele religii i etyki podjęli temat wartości heroizmu i altruizmu w ludzkim życiu.
Młodzież natomiast przygotowała wystawę poświęconą dorobkowi życia beatyfikowanej rodziny z Markowej. Wystawa dla całej społeczności szkolnej jest prezentowana w holu szkoły. W tym miejscu pragnę się jeszcze podzielić spostrzeżeniem, iż dzieło życia rodziny Ulmów wśród naszych uczniów spotkało się z najwyższym uznaniem oraz stało się przedmiotem refleksji nad sensem własnego życia.


#


Lidia Migut
W imieniu całego interdyscyplinarnego zespołu Nauczycieli historii, religii, etyki w XV LO.