Akcja krwiodawstwa w XV LO

Akcja krwiodawstwa w XV LO

 

Akcja krwiodawstwa w XV LO

 

Krew to nie lek, to życie.
                              Krzysztof Janiczak
                              wicedyrektor XV LO

 

4 kwietnia przez 4 godziny sala gimnastyczna naszego liceum pełniła rolę punktu krwiodawstwa.
Przy współpracy z Regionalną Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie na sali gimnastycznej
zostały utworzone stanowiska do poboru krwi. Wniesiono fotele oraz specjalistyczny sprzęt do pobierania krwi. Za szkolnymi ławkami usiedli lekarze oraz wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia. W holu
sali gimnastycznej przyszli honorowi krwiodawcy wypełniali kwestionariusze o stanie zdrowia.
Wśród darczyńców znaleźli się pracownicy administracji, nauczyciele, uczniowie XV LO oraz osoby
spoza szkoły. Nad sprawnym przebiegiem wydarzenia wraz z grupą wolontraiuszy naszej szkoły czuwał
Pan Profesor Grzegorz Jasiówka. Łącznie udało się pobrać 7650 ml. krwi. Nie wiem ile istnień ludzkich
uda się uratować, ale wiem, że każde z nich warto! To już druga akcja krwiodawstwa zorganizowana
przez nasze Liceum, czyli w przyszłym roku będzie już tradycją:)

Lidia Migut

 

 

 

Ostatnie wpisy