Dzień otwarty XV LO

Dzień otwarty XV LO

 

Dzień otwarty XV LO w Krakowie

 

W dniu 21 kwietnia 2023 roku od godziny 15.00-18.00 odbył się Dzień Otwarty XV L.O W Krakowie
Licznie przybyła młodzież ze szkół podstawowych została zapoznana z ofertą edukacyjną na najbliższy
rok szkolny. Proponujemy następujące klasy:
1A- Klasa z rozszerzeniami: język polski, historia, język angielski.
1B- Klasa z rozszerzeniami: matematyka, geografia, język angielski.
1C- Klasa z rozszerzeniami: biologia, chemia, język angielski.
1D- Klasa z rozszerzeniami: matematyka, biologia, język angielski.
1E- Klasa z rozszerzeniami: matematyka, informatyka, język angielski.
1F- Klasa z rozszerzeniami: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
1G- Klasa z rozszerzeniami: geografia. Język angielski, język hiszpański/ włoski

 

 

Ponadto w naszej szkole organizowane są zajęcia umożliwiające rozwój własnych zainteresowań,
warsztaty dziennikarskie, projekty edukacyjne, spotkania z ludźmi kultury. Młodzież chętnie angażuje się
w akcje charytatywne, i wolontariat. Kwitnie współpraca międzynarodowa w ramach projektów Erasmus.
Podczas Dnia Otwartego młodzież XV L.O oprowadzała przybyłych gości, opowiadając o poszczególnych
klasach, dzieliła się własnymi spostrzeżeniami i refleksjami na temat szkoły. W klasach zostały
przygotowane stoiska reklamowe każdego profilu Licznie przybyli rodzice przyszłych licealistów
mogli zasięgnąć informacji o działalności szkoły od Komisji Rekrutacyjnej. Przybyli goście mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku oraz materiałów reklamowych naszej szkoły.

Zapraszamy do szkolnej galerii zdjęć >> galeria >>

Katarzyna Jaglarz

 

 

 

Ostatnie wpisy