Młodzi w Akcji +

 

Młodzi w Akcji +

Począwszy od października 2021 roku grupa uczniów XV LO z kl. 1F wraz z wychowawcą,
p. Elżbietą Gut – Kornik, brała udział w projekcie społecznym w ramach Młodzi w Akcji +. Patronat nad
projektem sprawowali Uniwersytet SWPS oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach online w postaci wykładów i warsztatów oraz wspólnie pracowali nad wyznaczonymi tematami. Realizowali zagadnienie Wiarygodność mediów, a ich odbiór przez adresatów. W ciągu kilku miesięcy
uczniowie pod okiem opiekuna przygotowali i przeprowadzili ankietę wśród uczniów społeczności szkolnej, przeprowadzili wywiad z panią Agnieszką Pers, byłą dziennikarką radiową i telewizyjną, która pracowała
również jako dokumentalistka oraz reporterka telewizyjna. Wywiad dotyczył masowego problemu
związanego z tematyką fake news i manipulacją informacyjną. Efektem uczniowskich działań są dwie formy wywiadu (pisemna i telewizyjna), ankieta z krótkim opracowaniem oraz analiza dotycząca źródeł
pozyskiwania informacji przez odbiorców, a także wiarygodności mediów, przygotowana na podstawie
źródeł internetowych. W trakcie trwania projektu (od października 2021 do marca 2022) uczniowie
wraz z opiekunem brali udział w spotkaniach i warsztatach online, w czasie których dzielili się tym, co udało im się zrealizować. Projekt został zakończony, a jego uczestnicy, bogatsi o cenne doświadczenia, otrzymali dyplomy i certyfikaty. Gratulujemy!

Elżbieta Gut-Kornik