Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczościmgr Aleksandra Berezińska-Badak

mgr Tomasz Guzik

mgr Monika Nowicka-Filus