Spotkania z rodzicami


Uprzejmie informujemy, żę pierwsze spotkania rodziców z wychowawcami klas I odbędą się w dniu 6 września o godzinie 17:00,
dla klas II i III - 7 września o godzinie 17:00, a klas IV również 7 września o godzinie 16:45.
Wszystkie spotkania zaplanowano na sali gimnastycznej.

Serdecznia zapraszamy wszystkich rodziców