Oddziały 2022-2023


Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

Oferta edukacyjna


Klasa 1A                                       Twórz kulturę

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
Patronat/współpraca:Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UP JPII
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, historia, j.angielski

Klasa 1B                            W kręgu nauk przyrodniczych

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski
Patronat/współpraca: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski

Klasa 1C                                  Może Ty uratujesz świat

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
Patronat/współpraca: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa 1D                       Razem dla klimatu

Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, biologia, geografia

Klasa 1E                         Jak to działa? Przetwarzaj informacje.

Przedmioty rozszerzone : matematyka, informatyka, j. angielski
Patronat/współpraca : Uniwersytet Jagielloński
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, informatyka, j.angielski

Klasa 1F        Wykorzystaj przeszłość dla przyszłości

Przedmioty rozszerzone : historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
Patronat/współpraca : Państwowa Akademia Nauk, Sąd Okręgowy w Krakowie
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa 1G        Poznaj języki, a poznasz świat

Przedmioty rozszerzone : geografia, język angielski, j. francuski/j. włoski
Patronat/współpraca : Państwowa Akademia Nauk
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, geografia, j.angielski

Klasa 1H        Połącz wiedzę o planecie ze świadomością obywatela świata. Bądź z nami!

Przedmioty rozszerzone : geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Patronat/współpraca : Państwowa Akademia Nauk
Przedmioty punktowane w czasie postępowania rekrutacyjnego: j.polski, matematyka, geografia, j.angielskiSzczegółowe informacje dotyczące planowanych oddziałów

Klasa 1A  -  język polski, historia, język angielski
   Twórz kulturę
Dla uczniów pragnących rozwijać swoje twórcze pasje, zainteresowanych problematyką medialną, historyczną, społeczną, prawną i kulturoznawczą. Dla tych, których pasją są:
teatr, kino, muzyka, sztuki piękne, dziennikarstwo. Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym.
Patronat/współpraca: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UP JPII.
Przygotowuje na kierunkipolonistyka, prawo, historia, psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, filozofia, teatrologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo.

 

Klasa 1B– matematyka, geografia, język angielski
W kręgu nauk przyrodniczych

Klasa z rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka angielskiego, to propozycja dla uczniów, których interesują zagadnienia społeczno-gospodarcze i ekonomiczne. Odnajdą się w niej uczniowie zainteresowani matematyką oraz jej zastosowaniem  w otaczającym nas świecie.

Patronat / współpraca: Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

W ramach geografii prowadzone są zajęcia terenowe oraz warsztatowe.
Profil ten daje możliwości wyboru szerokiego spektrum kierunków studiów takich jak: ekonomia, finanse i rachunkowość,  zarządzanie, marketing, analityka gospodarcza,
geodezja, kartografia, geografia, geologia, inżynieria środowiska, geofizyka, odnawialne źródła energii, turystyka a także budownictwo i architektura.
Na tym profilu przygotujemy ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz z języka angielskiego.

Klasa 1C  - biologia, chemia, język angielski
           Może Ty uratujesz świat
Jeśli chcesz w przyszłości zostać lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, farmaceutą, fizjoterapeutą, dietetykiem, weterynarzem, specjalistą od nowoczesnych tworzyw sztucznych. ceramiki, kontrolować jakość produktów lub jeśli interesuje się ochrona środowiska i ekologia to klasa I C jest właśnie dla Ciebie!
Tu nauczysz się biologii i chemii, zdasz maturę na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów, która będzie przepustką do Twoich marzeń!  Oprócz zajęć szkolnych
oferujemy zajęcia dodatkowe w ramach kół przedmiotowych, a przed maturą organizujemy zajęcia dla maturzystów.
Patronat/współpraca: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego.
Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w projektach, samodzielnie przeprowadzać doświadczenia chemiczne oraz podczas obozu naukowego doświadczać świata roślin
i zwierząt. Łatwo nie będzie, ale sukces murowany!

 

Klasa 1D – biologia, geografia, język angielski
  Razem dla klimatu
Profil ukierunkowany i przygotowujący do podjęcia studiów na następujących kierunkach: fizjoterapia, turystyka, dziennikarstwo sportowe, biotechnologia, inżynieria i ochrona środowiska, psychologia, ratownictwo medyczne czy pielęgniarstwo.
Możliwość współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym  oraz udział w projektach, także międzynarodowych.
Ciekawym uzupełnieniem zajęć są koła zainteresowań prowadzone w obrębie przedmiotów profilowych.

W obrębie języków obcych stawiamy przede wszystkim na rozwój umiejętności komunikacyjnych, a także realizujemy różnorodne projekty szkolne i pozaszkolne związane
z kulturą i tradycjami innych krajów.

Klasa  1E -  matematyka, informatyka, język angielski
Jak to działa? Przetwarzaj informacje.
Zaprasza wszystkich zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, którzy w przyszłości chcą kontynuować naukę na Akademii Górniczo- Hutniczej lub Politechnice Krakowskiej.
W ramach klasy matematyczno- informatycznej/ język angielski oferujemy:
- koło dyskusyjne, Klub TED- ED, Koło literackie i olimpijskie  z języka angielskiego
- poszerzenie wiedzy z matematyki na zajęciach „ Z matematyką możesz więcej”
- koło informatyczne
- zajęcia z drugiego języka nowożytnego: włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego.
  Jeżeli w przyszłości chcesz tworzyć elitę polskiej inżynierii, dołącz do nas. Ta klasa  czeka na Ciebie.

 

Klasa 1F – historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
Wykorzystaj przeszłość dla przyszłości

W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego.

Rozszerzenia z w/w przedmiotów przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach cieszących się dużym zainteresowaniem takich jak: prawo i administracja, politologia,
stosunki międzynarodowe, międzywydziałowe studia humanistyczne, historia, archeologia, socjologia, i dziennikarstwo.

Klasa 1G – geografia, język angielski, język francuski/język włoski
Poznaj języki, a poznasz świat
W klasie będzie realizowany program nauczania w zakresie rozszerzonym z geografii, języka angielskiego, języka francuskiego i języka włoskiego.Klasa 1H – geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski,
Połącz wiedzę o planecie ze świadomością obywatela świata.
Dla tych, którzy chcą zmieniać świat, dbając o planetę. Dla tych, którzy chcą być dla innych drogowskazem w procesie rozwoju społeczeństwa.