Wymagania edukacyjne

BIOLOGIA I EKOLOGIA

Wymagania edukacyjne – zakres rozszerzony cz. I
Wymagania edukacyjne – zakres rozszerzony cz. II
Wymagania edukacyjne – zakres rozszerzony cz. III
Wymagania edukacyjne – zakres podstawowy
Podstawa programowa – zakres rozszerzony
Ekologia z elementami środowiska – zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne po szkole podstawowej – zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne po szkole podstawowej – zakres rozszerzony
Wymagania edukacyjne po szkole podstawowej dla klasy II – zakres podstawowy
Wymagania edukacyjne po szkole podstawowej dla klasy II – zakres rozszerzony

CHEMIA

Poziom podstawowy – klasa I
Poziom rozszerzony – klasa II
Poziom rozszerzony – klasa III
Poziom podstawowy – klasa I (po szkole podstawowej)
Poziom rozszerzony – klasa I (po szkole podstawowej)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe zasady oceniania

ELEMENTY RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO

Szczegółowe zasady oceniania

FIZYKA

Poziom podstawowy (po gimnazjum)
Poziom podstawowy (po szkole podstawowej)
Poziom rozszerzony (po szkole podstawowej)

GEOGRAFIA

Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony 1
Poziom rozszerzony 2
Poziom rozszerzony 3
Poziom podstawowy po szkole podstawowej
Poziom rozszerzony po szkole podstawowej
Geografia regionalna Polski klasa 2e, 3b

HISTORIA

Szczegółowe zasady oceniania – zakres podstawowy, klasa I
Szczegółowe zasady oceniania – zakres rozszerzony, klasa II i III
Szczegółowe zasady oceniania klasa I (po szkole podstawowej) – zakres podstawowy
Szczegółowe zasady oceniania klasa I (po szkole podstawowej) – zakres rozszerzony

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szczegółowe zasady oceniania – Europa i świat,   Ojczysty PanteonRządzący i rządzeniWojna i wojskowość

Ekonomia w praktyce:

Szczegółowe zasady oceniania

Komunikacja interpersonalna:

Szczegółowe zasady oceniania

INFORMATYKA

Szczegółowe wymagania edukacyjne klasy I-III (zakres podstawowy i rozszerzony)

JĘZYK ANGIELSKI

Szczegółowe zasady oceniania w xv lo
Odpowiedzi ustne i pisemne – wymagania
Repetytorium – zakres podstawowy
Repetytorium – zakres rozszerzony
Focus 2 po gimnazjum 2019-2020
Focus 3 po gimnazjum 2019-2020
Focus 2 po szkole podstawowej
Focus 3 po szkole podstawowej
High Note 2 po gimnazjum
High Note 3 po gimnazjum
High Note 2 po szkole podstawowej
High Note 3 po szkole podstawowej
Focus 3 – wymagania
Focus 4 – wymagania

JĘZYK OBCY (drugi)

Szczegółowe zasady oceniania 

Szczegółowe zasady oceniania z języka hiszpańskiego:

Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa 1 po gimnazjum 2019
Klasa 2 po gimnazjum 2019
Klasa 3 po gimnazjum 2019
Klasa 1 po szkole podstawowej 2019

Język francuski:

Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa I po gimnazjum 2019
Klasa I po szkole podstawowej 2019

Język włoski:
Klasa I (po szkole podstawowej)
Klasa II
Klasa III

JĘZYK POLSKI

Klasa I – poziom podstawowy
Klasa II – poziom podstawowy
Klasa II – poziom rozszerzony
Klasa III – poziom podstawowy
Klasa III – poziom rozszerzony
Klasa I po szkole podstawowej – poziom podstawowy

Podstawa programowa, IV etap edukacyjny
Warsztaty dziennikarskie w 2A

MATEMATYKA

Szczegółowe zasady oceniania – zakres podstawowy
Szczegółowe zasady oceniania – zakres rozszerzony
Szczegółowe zasady oceniania, zakres podstawowy – klasa I (po szkole podstawowej)
Szczegółowe zasady oceniania, zakres rozszerzony – klasa I (po szkole podstawowej

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Szczegółowe zasady oceniania

PRZYRODA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Szczegółowe zasady oceniania – zakres podstawowy
Szczegółowe zasady oceniania – zakres rozszerzony
Szczegółowe zasady oceniania (po szkole podstawowej) – zakres podstawowy
Szczegółowe zasady oceniania (po szkole podstawowej) – zakres rozszerzony

RELIGIA
Szczegółowe zasady oceniania klasa I
Szczegółowe zasady oceniania klasa II
Szczegółowe zasady oceniania klasa III

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Standardy wymagań edukacyjnych
Wymagania edukacyjne  (po szkole podstawowej)