Wymagania edukacyjne

 

BIOLOGIA I EKOLOGIA

Wymagania edukacyjne – zakres rozszerzony cz. I
Wymagania edukacyjne – zakres rozszerzony cz. II
Wymagania edukacyjne – zakres rozszerzony cz. III
Wymagania edukacyjne – zakres podstawowy
Podstawa programowa – zakres rozszerzony
Ekologia z elementami środowiska – zakres rozszerzony

CHEMIA

Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe zasady oceniania

 

ELEMENTY RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO

Szczegółowe zasady oceniania

 

FIZYKA

Poziom podstawowy

 

GEOGRAFIA

Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony 1
Poziom rozszerzony 2
Poziom rozszerzony 3

 

HISTORIA

Szczegółowe zasady oceniania – zakres podstawowy, klasa I
Szczegółowe zasady oceniania – zakres rozszerzony, klasa II i III

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szczegółowe zasady oceniania – Europa i świat,   Ojczysty PanteonRządzący i rządzeniWojna i wojskowość

 

Ekonomia w praktyce:

Szczegółowe zasady oceniania

 

Komunikacja interpersonalna:

Szczegółowe zasady oceniania

 

 

WOK

Szczegółowe zasady oceniania

 

INFORMATYKA

Zakres podstawowy

 

JĘZYK ANGIELSKI

Szczegółowe zasady oceniania w xv lo
Odpowiedzi ustne i pisemne – wymagania
Repetytorium – zakres podstawowy
Repetytorium – zakres rozszerzony
Gateway 3 – wymagania
Gateway 4 – wymagania
Focus 3 – wymagania
Focus 4 – wymagania

 

JĘZYK OBCY (drugi)

Szczegółowe zasady oceniania 

Szczegółowe zasady oceniania z języka hiszpańskiego:

Klasa I
Klasa II
Klasa III

Język francuski:

Klasa I
Klasa II
Klasa III

 

JĘZYK POLSKI

Klasa I – poziom podstawowy
Klasa II – poziom podstawowy
Klasa II – poziom rozszerzony
Klasa III – poziom podstawowy
Klasa III – poziom rozszerzony

Podstawa programowa, IV etap edukacyjny
Warsztaty dziennikarskie w 2A

 

 

 

MATEMATYKA

Szczegółowe zasady oceniania – zakres podstawowy
Szczegółowe zasady oceniania – zakres rozszerzony

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Szczegółowe zasady oceniania

 

PRZYRODA

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Szczegółowe zasady oceniania – zakres podstawowy
Szczegółowe zasady oceniania – zakres rozszerzony

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Standardy wymagań edukacyjnych