„Wybierz życie – Pierwszy krok”

04.09.2018

W tym roku szkolnym po raz czwarty uczniowie klas biologicznych zaangażowali się w szerzenie profilaktyki raka szyjki macicy i zakażeń HPV. Uczennice klasy II C, pod opieką nauczyciela biologii, przygotowały plan działania w ramach którego: dogłębnie zapoznały się z tematyką, wykonały prezentację dla uczniów klas pierwszych oraz plakaty informacyjne.
Od poniedziałku do piątku (12-16.03.2018r.), lekcje biologii w klasach pierwszych poświęcone były profilaktyce zakażeń HPV, przedstawiona była prezentacja oraz były rozdawane ulotki z najważniejszymi informacjami.
Dla zainteresowanych uczniów dostępna jest ww. prezentacja.

DF

*****

Wybierz Życie Pierwszy Krok

niedziela, 04 maja 2014 20:42

W tym roku nasz szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, który obejmuje tematykę profilaktyki raka szyjki macicy. Celem programu jest:

  • Stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi.
  • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.
  • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

Ważne informacje pozyskaliśmy ze strony internetowej projektu edukacyjnego:

www.pierwszykrok.edu.pl

oraz z materiałów dostarczonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

Realizacja programu w XV LO

  1. Powołanie zespołu uczniów z klasy II C do pracy w programie.
  2. Przygotowanie planu działania:

* Zapoznanie się członków zespołu z założeniami programu.

* Przygotowanie plakatów.

* Przeprowadzenie w ramach lekcji biologii zajęć edukacyjnych w klasach: 1 A, B, C, D, E, 2 C, B, E.

* Przygotowanie prezentacji skierowanej do kadry pedagogicznej.

* Rozdawanie zakładek i składanek zainteresowanym.

* Umieszczenie ważnych informacji nt. realizacji programu i jego treści na stronie internetowej szkoły.

* Przeprowadzenie ankiety pt. „Sprawdź, ile wiesz na temat raka szyjki macicy i wirusa HPV” oraz ankiety ewaluacyjnej.

  1. Ocena realizacji programu w szkole