Terminarz rekrutacji
na rok szkolny 2019-2020

 

 25 kwietnia 2019r. – 10 czerwca 2019r. 

poniedziałki 

13:00 – 15:00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły przez ósmoklasistów i uczniów kończących gimnazjum  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  dla kandydatów, dla których XV LO jest szkołą pierwszego wyboru. Wniosek należy wypełnić poprzez system „OMIKRON”, wydrukować i podpisany przez rodzica i kandydata dostarczyć do XV LO.

UWAGA! W dniach 30.04, 01.05-08.05 brak możliwości składania wniosków z uwagi na zmianę organizacji pracy szkoły.

środy 

13:00 – 15:00 

piątki 

10:00 – 14:00 

10 czerwca 2019r. 

10:00 – 15:00 

21 czerwca 2019r.  – 25 czerwca 2019r.

21 czerwca 2019r. 

11:00 – 16:00 

Uczeń szkoły podstawowej-uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uczeń gimnazjum-uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

24 czerwca 2019r.  

10:00 –16:00 

25 czerwca 2019r. 

10:00 – 15:00 

WSZYSCY KANDYDACI 

28 czerwca 2019r. 

godz. 12:00 

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY 

28 czerwca 2019r. 

  12:00-16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w XV LO – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:

 -Świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum

-Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, lub gimnazjalnego

-Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

-Kopii aktu urodzenia

-2 fotografii

-Karty ucznia XV LO

-Karty zdrowia

   
   

Od 01 lipca 2019r.
do 09 lipca 2019r

10:00 – 15:00

 10 lipca 2019r. 

godz. 12:00 

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, 
 od dnia 11 lipca 2018r. obędzie się rekrutacja uzupełniająca.