Kalendarium roku szkolnego 2018/2019

TERMIN WYDARZENIE
03.09.2018 godz.10:00 Rozpoczęcie roku szkolnego   /  Msza św godz. 9:00
12.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej
08-10.11.2018 Święto Patrona, Ślubowanie klas I
21.12.2018 Wigilia szkolna.
24.12.2018-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
25.01.2019 Studniówka
09.01.2019 Opłatek Seniora
14.01.2019-27.01.2019 Ferie zimowe
22.03.2019 SzFA
05.04.2019 Dzień Otwarty dla gimnazjalistów
18.04.2019-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2019 Pielgrzymka do Częstochowy
26.04.2018 Zakończenie roku szkolnego klas trzecich
06.05-28.05.2019 Matura
08.06.2019 Bieg po zdrowie.
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego

Święta szkolne                                                                       Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

12.10.2018-Dzień Komisji Edukacji Narodowej                        02.11.2018 dzień wolny od zajęć edukacyjnych

08- 10.11.2018  Święto Patrona                        02.05.2019 dzień wolny od zajęć edukacyjnych
21.12.2018 Wigilie klasowe                                                         06.05.2019-08.05.2019 dni wolne od zajęć edukacyjnych-egzamin maturalny

22.03.2019 SZFA