Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca SU: Paulina ROMEJKO klasa 2a
Zastępca SU: Julia KOŁOS klasa 2a
Skarbnik SU: Jakub ROKITA klasa 2b
Protokolanci SU : 1. Oliwia MYŚKO
2. Joanna MACHOWSKA