Program – Rodzina 500+

Ogłoszenie
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
RODZINA 500+
W XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KRAKOWIE

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, al. Dygasińskiego 15,
informuje, że w szkole będzie można złożyć wnioski na

Rządowy Program 500+

Wnioski można składać wyłącznie na dzieci mieszkające w gminie Kraków
i będące uczniami XV LO. Dotyczy to także dzieci nauczycieli i pozostałych
pracowników szkoły.

Wnioski można składać w księgowości szkoły ( I piętro ) od dnia
1 kwietnia do 29 kwietnia 2016 roku:

od poniedziałku do piątku w godz. 1100-1400.
Wnioski wypełniają rodzice (opiekunowie prawni) uczniów. Wypełnia się jeden wniosek na wszystkie dzieci rodzica (opiekuna prawnego) uprawnione do otrzymania świadczenia. Należy złożyć tylko jeden wypełniony formularz wniosku, niezależnie od miejsca i sposobu jego złożenia.
Formularze wniosków można też pobrać z Internetu pod linkiem:
http://sprawyspoleczne.krakow.pl/swiadczenia_spoleczne/197908,artykul,wnioski_do_pobrania.html
Po wydrukowaniu i wypełnieniu formularza można złożyć go w punkcie przyjmowania wniosków w szkole.
Szkolny punkt przyjmowania wniosków nie udziela informacji, jak prawidłowo wypełnić wniosek. Informacje te wraz z przykładami wniosku prawidłowo wypełnionego znaleźć można pod linkiem:
http://sprawyspoleczne.krakow.pl/swiadczenia_spoleczne/197904,artykul,rodzina_500+.html
Tam znaleźć można również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sposobu wypełnienia wniosku.
Pod wyżej wskazanym linkiem znajduje się też specjalny informator dla wszystkich zainteresowanych opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus” w dwóch wersjach: podstawowej Informator Rodzina 500+ i w wersji skróconej Informator skrócony Rodzina 500+. Warto przeczytać przed wypełnieniem wniosku.
Informację, jak prawidłowo wypełnić wniosek, uzyskać można również w punktach informacyjnych uruchomionych na terenie Krakowa przez Urząd Miasta Krakowa:
ul. Stachowicza 18
tel. 12 616 50 00
os. Zgody 2
tel. 12 616 87 98
ul. Wielicka 28a
tel. 12 616 57 71
ul. Powstania Warszawskiego 10
tel. 12 616 91 39
pl. Wszystkich Świętych 3/4
tel. 12 616 60 04
Centrum Handlowe „Bonarka”, ul. Kamieńskiego 11, I piętro, lokal G 26
tel. 12 616 57 69

Informacji dla rodziców i opiekunów dzieci objętych programem Rodzina 500+ udziela także specjalna infolinia uruchomiona przez Małopolski Urząd Wojewódzki pod numerem telefonu:
12 392 15 83 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00
Wnioski należy wypełniać dokładnie z uwzględnieniem wszystkich wymaganych załączników. W momencie składania wypełnionego wniosku nie będzie weryfikowana jego zawartość, a jedynie to, czy spełnia on wymagania formalne, tj. czy został podpisany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia, i jakie dołączono do niego załączniki (jeśli są wymagane).
Wniosek wypełniony wadliwie będzie wymagał dodatkowej weryfikacji przez Urząd Miasta Krakowa, co przedłuży czas oczekiwania na wypłatę świadczenia. Będzie ono wypłacane w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Złożenie wniosku zostanie potwierdzone pisemnie z datą złożenia.
Świadczenie wychowawcze RODZINA 500+ jest przyznawane na okres do 30 września 2017r.