Aktualności

Aktualności

Jubileusz 60-lecia XV LO w Krakowie
5 czerwca 2019 rok
u

W środę 5 czerwca miała miejsce pierwsza część obchodów Jubileuszu 60-lecia naszej szkoły. Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Matki Bożej Dobrej Rady przy ul. Prostej, której przewodniczył ksiądz – absolwent naszego liceum Tadeusz Mraz. Przy ołtarzu byli również księża katecheci Piotr Grzesik i Mateusz Wyrobkiewicz oraz księża, również absolwenci, Dominik Kowynia i Jan Jelonek. Ten ostatni wygłosił poruszające kazanie, w którym życzył społeczności szkolnej m.in. jedności i wzajemnej miłości.

Dla części obecnych nauczycieli było niezwykłym doświadczeniem wysłuchanie pięknych słów, wypowiadanych przez przecież nie tak dawno „rozrabiającego” w szkole Janka. W czasie mszy poświęcony został również przez ks. proboszcza Zbigniewa Bielasa nowy sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców. Muzyczną oprawę nabożeństwa przygotowała schola złożona z uczennic Liceum oraz Kacper Orzechowski z kl. 1a , który grał na organach.

Po mszy w uroczystym przemarszu uczestnicy Jubileuszu przeszli do budynku szkoły, gdzie nastąpiła dalsza jego część. Przede wszystkim przywitani zostali goście, a wśród nich m.in. p. Ewa Całus, Dyrektor Wydziału Edukacji, reprezentująca Prezydenta Miasta Krakowa, p. Anna Dziedzic, starszy wizatotor Kuratorium Oświaty,          p. Krystyna Rafa, dyrektor XV LO w latach 1970-1982, byli wicedyrektorzy: p. Jolanta Kozankiewicz,             p. Wiesław Wójcik, p. Andrzej Lipski, p. Tomasz Guzik – absolwent XV LO, radny dzielnicy XII i przedstawiciel fundacji „Wygrajmy siebie”,  p. Barbara Leśniak, przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Radna dzielnicy XII, p. dr hab. Piotr Dobosz, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, absolwent i były nauczyciel naszej szkoły, p. Ewa Lipska wybitna poetka, p. Roman Kurdybowicz – przedstawiciel Rady Rodziców XV LO, państwo dyrektorzy i wicedyrektorzy z sąsiednich i zaprzyjaźnionych szkół oraz członkowie Komitetu Honorowego. Szczególne przywitanie skierował do wyżej wymienionych gości dyrektor Liceum – p. Maciej Trzciński. W swoim przemówieniu dodał również: „Witam serdecznie wszystkich, którzy przez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności tworzyli historię szkoły na przestrzeni 60 lat i pozostawili cząstkę siebie w jej dorobku, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom  nauczycieli XV-tki – zwłaszcza dyrektorów: p. Irenę Pasławską, p. Ireneusza Glodta, p. Dionizego Kołodziejczyka,  p. Krystynę Rafę, p. Zenobiusza Hila, p. Grażynę Szerszeń i p. Beatę Adamus. 

Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli emerytów, którzy przez lata wpływali na rozwój szkoły. Dzisiejszy dzień to dla Państwa czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. To także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem.

Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, ma swój specyficzny klimat. Połączyła kilka pokoleń ludzi. Niektórzy absolwenci, będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej jako nauczyciele.

Składam serdeczne podziękowania nauczycielom obecnie pracującym za wszystko to, co powstało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów. Bez Państwa zaangażowania i wytężonej pracy nie byłoby dzisiejszego Święta.”

Po panu dyrektorze głos zabrało kilku z zaproszonych gości, którzy niezwykle ciepło i serdecznie wypowiadali się o naszej szkole. Można było też wysłuchać m.in. listu od Prezydenta Miasta Krakowa, okolicznościowego adresu odczytanego przez dr hab. Piotra Dobosza z Wydziału Prawa i Administracji UJ czy listu gratulacyjnego Pani Eriki Byszewskiej z okazji przyznania dyrektorowi szkoły medalu Summa cum laude.

Jubileusz był też okazją do zaprezentowania filmu o szkole i broszury informacyjnej z ostatnich 10 lat, w których zamieszczono również fragmenty wywiadów przeprowadzonych przez obecnych uczniów z absolwentami szkoły.

Część oficjalną uroczystości zakończyło bardzo podniosłe i wzruszające przekazanie szkole przez Radę Rodziców nowego sztandaru oraz ślubowanie z nim związane złożone przez dyrektora i uczniów z pocztu sztandarowego.

Dzięki współpracy z p. Ireną Załuską – wieloletnią nauczycielką XV Liceum część artystyczną uświetnili artyści z Piwnicy pod Baranami, którzy zaprezentowali śpiewogrę poświęconą Marii Skłodowskiej –Curie, patronce naszej szkoły. Śpiewała i recytowała p. Tamara Kalinowska, a towarzyszyli jej: na skrzypcach        p. Agata Półtorak, a na pianinie p. Tomasz Kmiecik. Występ wywarł wielkie wrażenie, czego wyrazem były długie owacje widowni. Po tej wspaniałej „uczcie” artystycznej prowadzący galę: Wiktoria Michta – tegoroczna absolwentka i Krzysztof Kaczmarek – uczeń kl. 1b w imieniu dyrekcji zaprosili gości na poczęstunek i dalsze świętowanie przy wspólnej rozmowie. Zachęcili też do obejrzenia ksiąg pamiątkowych, zdjęć i list absolwentów, które stanowiły wystrój sali.

Zapraszamy do szkolnej galerii zdjęć, gdzie zobaczą Państwo najciekawsze fotografie, które udało się zrealizować naszemu nauczycielowi: galeria foto*    *    *    *

 

 

 

Plan obchodów 60-lecia XV LO

Szanowni Państwo,

Podajemy aktualny plan obchodów Jubileuszu 60-lecia XV LO

W środę 5 czerwca:

8.45 Wspólny wymarsz społeczności szkolnej ze sztandarem szkoły do kościoła

9.00 Msza św. w kościele MB Dobrej Rady przy ul. Prostej z poświęceniem sztandaru

Ok.9.50 Uroczysty przemarsz do szkoły

10.00 Uroczysta gala jubileuszowa na terenie z szkoły z zaproszonymi gośćmi.

W sobotę 8 czerwca:

Dzień otwarty dla absolwentów.

10.00 Przywitanie gości w sali gimnastycznej

10.30 – 15.00 Możliwość zwiedzania szkoły i tzw. „spotkań po latach”

Wszystkich absolwentów i przyjaciół XV LO zapraszamy w środę 5 czerwca na mszę świętą w kościele Matki Bożej Dobrej Rady o godzinie 9.00 oraz uroczystości na terenie szkoły 8 czerwca. Planowane są wtedy m.in. okolicznościowe przemówienia, koncert jubileuszowy  w wykonaniu uczniów szkoły, zwiedzanie szkoły, projekcja filmu okolicznościowego, spotkania grup absolwentów w szkolnych salach, poczęstunek.

Jednocześnie informujemy, o ciągłej możliwości zakupu cegiełek jubileuszowych. Ustaliliśmy dla nich minimalną cenę 10 złotych, ale nie ukrywamy, że liczymy na Państwa hojność. Zebrana suma pozwoli nam przygotować wspaniałe, wspólne święto. Pieniądze proszę przesyłać na konto:

Rada Rodziców XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

al. Dygasińskiego 15 30-820 Kraków

Nr rachunku bankowego: 21 1020 2892 0000 5102 0015 6489 

z dopiskiem: Jubileusz 60-lecia cegiełka

Cegiełki prześlemy pocztą na podany w przelewie adres.