Przedmioty przyrodnicze

 

mgr Dorota Frąckowiak (biologia)

mgr Beata Sobesto (chemia)

mgr Agata Sroka-Bebenek (geografia)

mgr Monika Nowicka (geografia)
mgr Agnieszka Zachara-Stępień (fizyka)