Przedmioty przyrodnicze

 

mgr Dorota Frąckowiak
(biologia)

mgr Beata Sobesto
(chemia)

mgr Agata Sroka-Bebenek (geografia)

mgr Monika Nowicka (geografia)
mgr Agnieszka Zachara-Stępień (fizyka)

mgr Anna Łata
(biologia)