Podstawy przedsiębiorczości

mgr Aleksandra Berezińska-Badak

mgr Dariusz Nowotnik