Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

Kliknij na plakat, aby powiększyć

 

Klasa 1A   dziennikarsko-humanistyczna
Przedmioty wiodące: język polski, historia i język angielski,

Języki obce: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański

W dobie postępu technicznego wciąż potrzeba ludzi, którzy cenią sobie sztukę. To klasa dla uczniów z pasją. Program pozwala na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, tworzenia tekstów w różnych konwencjach oraz doskonalenie autoprezentacji. Uczniowie będą brać udział w warsztatach dziennikarskich oraz poszerzą swoją wiedzę na temat literatury, sztuki, historii, co umożliwi studiowanie : dziennikarstwa, prawa, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, politologii, aktorstwa.

Klasa 1B   ekonomiczno-przyrodnicza
Przedmioty wiodące: matematyka i geografia lub biologia i geografia;                   j. angielski
Języki obce: niemiecki, francuski, włoski, hiszpańskiMatematyka uczy logicznego myślenia, które jest niezbędne w dzisiejszym świecie. Dzięki niemu można sobie poradzić na takich kierunkach jak: bankowość, finanse, ekonomia, logistyka, budownictwo, architektura, informatyka. Uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę również na wykładach Uniwersytetu Pedagogicznego oraz poprzez współpracę z Akademią Górniczo – Hutniczą i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Edukacja w klasie o tym profilu obejmuje wiedzę ogólną i prozawodową. Umożliwi to wybór kierunku studiów zgodny z zainteresowaniami i aspiracjami uczniów.
Klasa 1C   ekologiczno-medyczna
C: Przedmioty wiodące: biologia, chemia  i język angielski
Języki obce: niemiecki, francuski, włoski, hiszpańskiProfil dla osób, które swą przyszłość łączą np. z medycyną. W tej klasie będzie realizowany program rozszerzony z biologii i chemii. Ciekawą propozycją są zajęcia medyczne oraz o charakterze laboratoryjnym. Treści nauczania dostosowane są do przygotowania na następujące kierunki studiów: medycyna, technologia żywności, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, a także inżynieria chemiczna, biomedyczna, środowiskowa oraz wszelkie przyrodnicze.
Klasa 1D prawniczo-politologiczna/podróżniczo-lotnicza
D: Przedmioty wiodące:  historia i wiedza o społeczeństwie lub geografia
i wiedza o społeczeństwie, język angielski

Języki obce: włoski, hiszpański,niemiecki, francuski

Klasa z rozszerzonym programem nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Proponuje udział w ciekawych projektach edukacyjnych „Pamięć XX wieku”, „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku”, oraz „Sotkania z Temidą”. Młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez pracowników z Instytutu Pamięci Narodowej. Interesującą propozycją będą z pewnością wyjścia do Sądu Rejonowego w Krakowie celem obserwacji praw sądowych. Profil przygotowuje do podjęcia nauki na następujących kierunkach studiów: prawo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, archeologia, archiwistyka, bezpieczeństwo narodowe, historia sztuki.

Klasę o tym profilu można nazwać ” skrzydlatą”, a to dzięki patronatowi firmy Welcome Airport Services Kraków – Balice. W czasie nauki uczniowie mogą liczyć na: – udział w zajęciach z komunikacji interpersonalnej w turystyce, – uczestnictwo w codziennych zajęciach pracowników portu lotniczego, – asystowanie przy obsłudze pasażerów na lotnisku. Po zdanej maturze można ubiegać się o pracę w obsłudze ruchu pasażerskiego na lotnisku Kraków – Balice. Klasa przygotowuje m.in. do studiów na kierunkach związanych z turystyką. Atutem są konwersatoria z drugiego języka obcego.

 Klasa 1E inżyniersko – przyrodnicza
Przedmioty wiodące : biologia i geografia lub biologia i język polski, język angielski, przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Języki obce : włoski, hiszpański, niemiecki, francuski.

Klasa biologiczno – geograficzna z rozszerzonym programem biologii, geografii lub języka polskiego i języka angielskiego przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości planują podjąć studia na kierunkach przyrodniczych, biologicznych, geograficznych, związanych z ochroną środowiska.
Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami biologiczną i geograficzną. Podczas zajęć uczniowie będą samodzielnie wykonywać doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody oraz przygotować się do zdawania egzaminu maturalnego z geografii i biologii w zakresie rozszerzonym.

Taki dobór przedmiotów otwiera drogę do studiowania na wielu kierunkach, takich jak: biologia, bioinżynieria medyczna, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, turystyka, agroturystyka, geografia, kartografia, geodezja, hotelarstwo, psychologia.