Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Kliknij na plakat, aby powiększyć

Oferta dla uczniów gimnazjów

Oferta dla uczniów szkół podstawowych

Klasa 1A
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
Patronat/współpraca:Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UP, JPII
Klasa 1B
Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia lub geografia, j. angielski
Patronat/współpraca:
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Klasa 1C
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i język angielski
Patronat/współpraca:

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym
Klasa 1D
Przedmioty rozszerzone: wos, geografia lub historia, j. angielski
Patronat/współpraca:
Państwowa Akademia Nauk, Sąd Okręgowy w Krakowie
Klasa 1E
Przedmioty rozszerzone : matematyka, fizyka lub informatyka, j. angielski
Patronat/współpraca :
Uniwersytet Jagielloński