Najnowsze informacje na temat Matury 2019

Zobacz najnowsze informacje na stronie OKE  >>> Matura 2019

Informacja dla absolwentów o opłatach za ponowne przystąpienie
do egzaminu maturalnego >>> Opłaty