XV Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie
al. Dygasińskiego 15
30-820 Kraków
tel/fax 12 658 17 15
mail: sekretariat@xvlo.pl