TERMIN KONSULTACJI DLA UCZNIÓW

w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nazwisko Imię termin
 1 Banaszkiewicz Anna Czwartek 13:30-12:15
 2 Bejer-Pyciak Elżbieta Czwartek 7:10-7:55, poniedziałek 13:25-14:10
 3 Berezińska-Badak Aleksandra Czwartek 14:10-15:00
 4 Bielawska Justyna Wtorek 13:25-14:10
 5 Blecharczyk Marzena Piątek 15:15-15:45
 6 Brzeski Marek Piątek 7:30-7:55
 7 Buczek Mirosław Poniedziałek 13:25-14:10
 7 Bukowski Krzysztof Piątek 14:10-15:05
 8 Dziadosz Elżbieta Wtorek 13:25-14:10
 9 Frąckowiak Dorota Poniedziałek 13:25-14:10, czwartek 14:20-15:05
 10 Golec Dominika Wtorek 14:10-15:00
 11 Ks. Grzesik Piotr Piątek 14:05-14:40
 12 Herchel Ewa Wtorek 14:20-15:05
 13 Kaim Beata Wtorek 13:15-14:10
 14 Kowalski Jacek Poniedziałek 7:10-7:55
 15 Lech Elżbieta Poniedziałek 14:10-14:55
 16 Leja-Dymek Aleksandra Czwartek 7:30-8:00
 17 Loska Magdalena Czwartek 14:20-15:05
 18 Łanuszka-Rębacz Kinga Czwartek 13:25-14:10
 19 Musiał Damgara Środa 14:20-14:55
 20 Nowicka Monika Środa 12:30-13:15, czwartek 14:10-14:55
 21 Pawełek Izabela Piątek 14:10-15:05, czwartek 13:25-14:10
 22 Ks. Pierwoła Jacek Środa 13:25-14:10
 23 Słuszniak Magdalena Poniedziałek 13:25-14:10, czwartek 13:25-14:10
 24 Sobaś Magdalena Środa 13:25-14:10
 25 Sobesto Beata Poniedziałek 14:10-15:00
 26 Sroka-Bębenek Agata Wtorek 14:15-15:00
 27 Studnicka Katarzyna Czwartek 15:05-15:55
 28 Suriak Krzysztof Czwartek 14:20-15:00 co drugi tydzień
 29 Suwaj Maria Poniedziałek 14:10-15:00
 30 Szewczyk Elżbieta Środa 14:20:15:05
 31 Szostak Agata Czwartek 13:25-14:10

DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO: wtorek, czwartek 13:15-14:15

TERMIN KONSULTACJI DLA RODZICÓW

w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nazwisko Imię termin
 1 Banaszkiewicz Anna Poniedziałek 14:10-15:05
 2 Bejer-Pyciak Elżbieta Wtorek 10:40-11:25
 3 Berezińska-Badak Aleksandra Czwartek 11:35-12:20
 4 Bielawska Justyna Środa 8:50-9:35
 5 Blecharczyk Marzena Poniedziałek 8:50-9:35
 6 Brzeski Marek Piątek 10:40-11:25
 7 Buczek Mirosław Piątek 9:45-10:30
 8 Bukowski Krzysztof Środa 15:05-15:50
 9 Dziadosz Elżbieta Piątek 10:40-11:25
 10 Frąckowiak Dorota Wtorek 9:45-10:30
 11 Golec Dominika Piątek 13:15-14:00
 12 Ks. Grzesik Piotr Wtorek 14:05-14:50
 13 Herchel Ewa Czwartek 8:50-9:35
 14 Kaim Beata Piątek 14:10-15:00
 15 Kowalski Jacek Środa 8:50-9:35 Czwartek 10:40-11:25
 16 Lech Elżbieta Wtorek 10:40-11:25
 17 Leja-Dymek Aleksandra Środa 9:410:30
 18 Loska Magdalena Czwartek 13:25-14:10
 19 Łanuszka-Rębacz Kinga Wtorek 12:30-13:15
 20 Musiał Damgara Piątek 11:35-12:20
 21 Nowicka Monika Czwartek 11:35-12:20
 22 Pawełek Izabela Czwartek 9:45-10:30
 23 Ks. Pierwoła Jacek Poniedziałek 8:45-9:30
 24 Słuszniak Magdalena Czwartek 8:50-9:35
 25 Sobaś Magdalena Piątek 10:40-11:25
 26 Sobesto Beata Piątek 13:15-14:00
 27 Sroka-Bębenek Agata Wtorek 11:35-12:20
 28 Studnicka Katarzyna Piątek 15:05-15:50
 29 Suriak Krzysztof Czwartek 14:20-15:00 co drugi tydzień
 30 Suwaj Maria Środa 10:40-11:25
 31 Szewczyk Elżbieta Czwartek 10:40-11:25
 32 Szostak Agata Środa 11:35-12:20

DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO: wtorek, czwartek 13:15-14:15