Drodzy   Licealiści!

Mamy przyjemność zaprosić Was do konkursu   w związku z jubileuszem 60-lecia XV LO,  który będzie obchodzony w listopadzie 2018 roku.

Tematem konkursu są wspomnienia   absolwenta naszej szkoły w postaci wywiadu.

Regulamin:

  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń XV LO.
  2. Zadaniem uczestnika jest przeprowadzenie wywiadu  z wybranym absolwentem naszej szkoły.
  3. Wywiad można sfilmować za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk oraz zapisać na nośniku elektronicznym (najlepiej na pendrive’ie).
  4. Wywiad można też spisać i oddać w formie wydruku.
  5. Treść wywiadu powinna zawierać wspomnienia absolwenta związane z XV LO, dotyczące : wydarzeń szkolnych i klasowych, udziału w projektach unijnych, wycieczek  krajowych i zagranicznych, tradycji liceum, ciekawych osobowość zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.
  6. Wywiad powinien zawierać też refleksje absolwenta dotyczące wpływu ukończenia „Piętnastki” na jego życie.
  7. Wywiad może być ilustrowany zdjęciami i pamiątkami ze szkolnych lat.
  8. Należy dokonać autoryzacji zarejestrowanego lub zredagowanego wywiadu.
  9. Kryteria oceny: jakość nagrania, pomysłowe pytania do absolwenta, humor, swoboda prowadzenia rozmowy, atrakcyjność wywiadu.
  10. Czas oddania wywiadu w postaci nagrania lub wydruku: do końca września 2018 r. (do pp. D. Golec, I. Pawełek, A. Sroki – Bębenek).

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnieni (zarówno prowadzący wywiad,       jak  i absolwenci) otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Najciekawsze fragmenty wywiadów zostaną wykorzystane jako materiały promujące Jubileusz.