Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją uczniów w roku szkolnym 2019/2020

DATA ZAKRES DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY
06.12.2019 Ustalenie przewidywanych ocen z przedmiotów i  zachowania.
20.12.2019 Ustalenie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.
15.01.2020 Zebranie klasyfikacyjne.
24.03.2020  W klasach trzecich ustalenie przewidywanych ocen z przedmiotów i  zachowania wraz z powiadomieniem rodziców.
15.04.2020 W klasach trzecich ustalenie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i  zachowania.
20.04.2020 Zebranie klasyfikacyjne klas trzecich.
22.04.2020 Przyjęcie wyników egzaminów klasyfikacyjnych.
23.04.2020 Do godziny 10:00 oddanie wypełnionych świadectw.
24.04.2020 Zakończenie roku szkolnego klas trzecich.
02.06.2020 Ustalenie przewidywanych ocen z przedmiotów i  zachowania.
17.06.2020 Ustalenie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i  zachowania.
22.06.2020 Zebranie klasyfikacyjne.
24.06.2020 Przyjęcie wyników egzaminów klasyfikacyjnych.
25.06.2020 Do godziny 10:00 oddanie wypełnionych świadectw.
26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego.
25.08-27.08.2020 Egzaminy poprawkowe