Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją uczniów w roku szkolnym 2018/2019

DATA ZAKRES DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY
07.12.2018 Ustalenie przewidywanych ocen z przedmiotów i  zachowania.
21.12.2018 Ustalenie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.
09.01.2019 Zebranie klasyfikacyjne.
23.03.2019  W klasach trzecich ustalenie przewidywanych ocen z przedmiotów i  zachowania wraz z powiadomieniem rodziców.
12.04.2019 W klasach trzecich ustalenie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i  zachowania.
17.04.2019 Zebranie klasyfikacyjne klas trzecich.
25.04.2019 Do godziny 10:00 oddanie wypełnionych świadectw.
26.04.2019 Zakończenie roku szkolnego klas trzecich.
28.05.2019 Ustalenie przewidywanych ocen z przedmiotów i  zachowania.
11.06.2019 Ustalenie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i  zachowania.
12.06.2019 Zebranie klasyfikacyjne.
17.06.2019 Przyjęcie wyników egzaminów klasyfikacyjnych godz.10:30
18.06.2019 Do godziny 10:00 oddanie wypełnionych świadectw.
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego.
26.08-28.08.2019 Egzaminy poprawkowe