Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją uczniów w roku szkolnym 2017/2018

 

DATA ZAKRES DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY
08.12.2017 Wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen z przedmiotów i z zachowania.
21.12.2017 Wystawienie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.
10.01.2018 Konferencja klasyfikacyjna.
10.04.2018 W klasach trzecich wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen z przedmiotów i z zachowania wraz z powiadomieniem rodziców.
20.04.2018 W klasach trzecich wystawienie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.
23.04.2018 Konferencja klasyfikacyjna klas trzecich.
25.04.2018 Do godziny 12:00 oddanie wypełnionych świadectw.
27.04.2018 Zakończenie roku szkolnego klas trzecich.
05.06.2018 Wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen z przedmiotów i z zachowania.
14.06.2018 Wystawienie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.
15.06.2018 Konferencja klasyfikacyjna.
20.06.2018 Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych godz.10:30
20.06.2018 Do godziny 14:00 oddanie wypełnionych świadectw.
22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego.