Kadra


Nauczyciele uczący w XV Liceum Ogólnokształcącym


Dyrektor szkoły
mgr Maciej Trzciński

Zastępca dyrektora szkoły
mgr Agnieszka Zachara – Stępień

Pedagog
mgr Agnieszka Barcz
mgr Agata Cierniak (surdopedagog)

Kadra nauczycielska 2019/2020 (kliknięcie nazwy przedmiotu otwiera zdjęcia uczących):

Język polski
mgr Elżbieta Bejer-Pyciak
mgr Dominika Golec
mgr Ewa Herchel
mgr Izabela Pawełek
mgr Cezary Zalewski

Filozofia
mgr Cezary Zalewski

Język angielski
mgr Anna Banaszkiewicz
mgr Magdalena Loska
mgr Maria Suwaj
mgr Anna Pawelec
mgr Anna Łata
mgr Paulina Wojcieszek
mgr Karina Larecka
mgr Elżbieta Gut-Kornik

Pozostałe języki obce
mgr Aleksandra Berezińska-Badak (język francuski)
mgr Krzysztof Bukowski (język włoski)
mgr Katarzyna Oziębła (język hiszpański)
mgr Kinga Wardas ( język hiszpański)
mgr Dagmara Musiał (język niemiecki)
mgr Bożena Brych (język niemiecki)

Przedmioty przyrodnicze
mgr Dorota Frąckowiak (biologia)
mgr Beata Sobesto (chemia)
mgr Agata Sroka-Bebenek (geografia)
mgr Agnieszka Zachara-Stępień (fizyka)
mgr Jerzy Mazur (fizyka)
mgr Anna Łata (biologia)
mgr Dominika Twardzik (biologia/geografia)
mgr Dariusz Nowotnik (geografia)

Historia, WOS
mgr Aleksandra Berezińska-Badak
mgr Aleksandra Leja-Dymek
mgr Magdalena Sobaś
mgr Krzysztof Janiczak

Matematyka, przedmioty matematyczne
mgr Justyna Bielawska
mgr Elżbieta Dziadosz
mgr Karolina Pajor
mgr Katarzyna Pietrzak
mgr Maciej Trzciński

Przedmioty informatyczne
mgr Marek Brzeski

Religia
mgr Grzegorz Jasiówka
Ks. Mateusz Wyrobkiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Kowalski

Wiedza o kulturze
mgr Marek Brzeski
mgr Irena Załuska

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Aleksandra Berezińska-Badak
mgr Dariusz Nowotnik

Wychowanie fizyczne
mgr Beata Kaim
mgr Agata Szostak
mgr Jan Kapolka
mgr Beata Jeż
mgr Maciej Giza

Biblioteka
mgr Beata Książek

Współpraca