Aktualności i wydarzenia

Kadra


Nauczyciele uczący w XV Liceum Ogólnokształcącym

Dyrektor szkoły
mgr Maria Suwaj-Proszak

Zastępca dyrektora szkoły
mgr Agnieszka Zachara – Stępień

Pedagog
mgr Agnieszka Barcz

Kadra nauczycielska 2020/2021 (kliknięcie nazwy przedmiotu otwiera zdjęcia uczących):

Język polski
mgr Elżbieta Bejer-Pyciak
mgr Dominika Golec
mgr Ewa Herchel
mgr Izabela Pawełek
mgr Katarzyna Jaglarz

Plastyka
mgr Irena Załuska

Język angielski
mgr Anna Banaszkiewicz
mgr Magdalena Loska
mgr Maria Suwaj-Proszak
mgr Anna Dudek
mgr Anna Łata
mgr Paulina Wojcieszek
mgr Karina Larecka
mgr Elżbieta Gut-Kornik
mgr Kinga Łanuszka-Rębacz

Pozostałe języki obce
mgr Aleksandra Berezińska-Badak (język francuski)
mgr Krzysztof Bukowski (język włoski)
mgr Kinga Wardas ( język hiszpański)
mgr Dagmara Musiał (język niemiecki)
mgr Bożena Brych (język niemiecki)

Przedmioty przyrodnicze
mgr Dorota Frąckowiak (biologia)
mgr Beata Sobesto (chemia)
mgr Agata Sroka-Bebenek (geografia)
mgr Agnieszka Zachara-Stępień (fizyka)
mgr Magdalena Czosnek-Golonka
mgr Anna Łata (biologia)
mgr Dominika Twardzik (biologia/geografia)
mgr Dariusz Nowotnik (geografia)
mgr Monika Nowicka-Filus (gaografia)

Historia, WOS
mgr Aleksandra Berezińska-Badak
mgr Aleksandra Leja-Dymek
mgr Magdalena Sobaś
mgr Krzysztof Janiczak
mgr Monika Nowicka-Filus (podstawy przedsiębiorczości)

Matematyka, przedmioty matematyczne
mgr Justyna Bielawska
mgr Elżbieta Dziadosz
mgr Karolina Pajor
mgr Katarzyna Pietrzak
mgr Maciej Trzciński

Przedmioty informatyczne
mgr Marek Brzeski

Religia
mgr Grzegorz Jasiówka

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Kowalski

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Aleksandra Berezińska-Badak
mgr Dariusz Nowotnik
mgr Monika Nowicka-Filus

Wychowanie fizyczne
mgr Beata Kaim
mgr Agata Szostak
mgr Jan Kapolka
mgr Beata Jeż
mgr Maciej Giza
mgr Anna Polis

Biblioteka
mgr Beata Książek
mgr Katarzyna Jaglarz

Współpraca