Kadra


Nauczyciele uczący w XV Liceum Ogólnokształcącym


Dyrektor szkoły
mgr Maciej Trzciński

Zastępca dyrektora szkoły
mgr Agnieszka Zachara – Stępień

Pedagog
mgr Agnieszka Barcz

Kadra nauczycielska 2017/2018 (nazwiska w kolejności alfabetycznej,
kliknięcie nazwy przedmiotu otwiera zdjęcia uczących):

Język polski
mgr Elżbieta Bejer-Pyciak
mgr Dominika Golec
mgr Ewa Herchel
mgr Izabela Pawełek
mgr Beata Książek

Język angielski
mgr Anna Banaszkiewicz
mgr Magdalena Loska
mgr Kinga Łanuszka-Rębacz
mgr Maria Suwaj
mgr Elżbieta Szewczyk

Pozostałe języki obce
mgr Aleksandra Berezińska-Badak (język francuski)
mgr Krzysztof Bukowski (język włoski)
mgr Marzena Blecharczyk (język hiszpański)
mgr Dagmara Musiał (język niemiecki)
mgr Katarzyna Studnicka (język niemiecki)

Przedmioty przyrodnicze
mgr Dorota Frąckowiak (biologia)
mgr Beata Sobesto (chemia)
mgr Agata Sroka-Bebenek (geografia)
mgr Monika Nowicka (geografia)
mgr Agnieszka Zachara-Stępień (fizyka)

Historia, WOS
mgr Grzegorz Janowski (urlop)
mgr Aleksandra Berezińska-Badak
mgr Aleksandra Leja-Dymek
mgr Magdalena Sobaś
mgr Krzysztof Suriak

Matematyka, przedmioty matematyczne
mgr Justyna Bielawska
mgr Elżbieta Dziadosz
mgr Magdalena Słuszniak
mgr Maciej Trzciński

Przedmioty informatyczne
mgr Marek Brzeski
mgr Agnieszka Zachara-Stępień

Religia
Ks. Piotr Grzesik
Ks. Jacek Pierwoła

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jacek Kowalski

Wiedza o kulturze
mgr Marek Brzeski

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Aleksandra Berezińska-Badak
mgr Monika Nowicka

Wychowanie fizyczne
mgr Beata Kaim
mgr Mirosław Buczek
mgr Agata Szostak

Biblioteka
mgr Beata Książek
mgr Jadwiga Wszołek

Współpraca