Nauczyciele języka angielskiego

 

mgr Anna Banaszkiewicz

mgr Magdalena Loska

mgr Kinga Łanuszka-Rębacz

mgr Maria Suwaj

mgr Elżbieta Szewczyk