Nauczyciele języka angielskiego

mgr Anna Banaszkiewicz

mgr Magdalena Loska

mgr Maria Suwaj

mgr Anna Pawelec mgr Anna Łata

mgr Paulina Wojcieszek

mgr Elżbieta Gut-Kornik mgr Karina Larecka