Nauczyciele języka angielskiego

 

mgr Anna Banaszkiewicz

mgr Magdalena Loska

mgr Maria Suwaj

mgr Anna Pawelec mgr Anna Łata