Projekt IRRESISTIBLE

Wystawy interaktywne

sobota, 09 maja 2015 20:25

Dnia 31 marca 2015 r. udaliśmy się do Collegium Maius na spotkanie z panem dr. Maciejem Kluzą, specjalistą od wystaw interaktywnych.

Tematem spotkania było: Co to znaczy interaktywna wystawa?
Jak zbudować interaktywny eksponat wystawowy?

Pierwsza część wizyty polegała na aktywnym zwiedzaniu wystawy „Wszystko jest liczbą”, a zadaniem uczniów, oprócz zabawy oczywiście, była ocena wybranego przez siebie eksponatu.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczniowie mogli wykazać się kreatywnością (i wykazali!) podczas zadania polegającego na zaprezentowaniu eksperymentu z wykorzystaniem m.in. balonów, plasteliny, patyczków, sznurka. Następnie mieli poddać ocenie trzy eksponaty o charakterze interaktywnym, dotyczące nanotechnologii i zasad RRI: dwie kostki, książka, memory.

Spotkanie zakończyła podsumowująca prezentacja multimedialna o najróżniejszych eksponatach z wystaw interaktywnych w centrach nauki na świecie i w Polsce.

Beata Sobesto

*  *  *

 

I zajęcia w ramach projektu IRRESISTIBLE

sobota, 09 maja 2015 19:37

 

 

 

 

 

 

Dnia 10 marca 2015 r. odbyły się w naszej szkole pierwsze zajęcia w ramach projektu IRRESISTIBLE. Wzięli w nich udział zainteresowani uczniowie klas 1c i 2c. Podczas zajęć młodzież poznała szczegóły dotyczące tematyki i celu projektu.

Ustalony został wstępny harmonogram spotkań, powstał pomysł założenia zamkniętej grupy na facebooku oraz każdy z uczestników otrzymał „gadżety” z logo projektu:).

Oprócz spraw organizacyjnych szukaliśmy odpowiedzi m.in. na pytania: Czy nauka rozwija się dzięki przypadkom? Jak powstają teorie naukowe? Jakie są etapy pracy naukowej?

Poszczególne grupy miały za zadanie przyporządkować „przypadkowe zdarzenie” do nazwiska uczonego, któremu ono pomogło w odkryciu nowej teorii lub wynalazku. Wśród nich był sen o wężach, dzięki któremu August Kekule rozszyfrował strukturę cząsteczki benzenu, czy zapleśniałe szalki z hodowlami bakterii, dzięki którym Aleksander Fleming odkrył pierwszy antybiotyk – penicylinę.

Ponadto zadaniem uczniów było ułożenie we właściwej kolejności etapów pracy naukowej, badawczej.

Na koniec uczniowie mogli zaplanować i niestety tylko częściowo wykonać samodzielne eksperymenty, których celem było zbadanie właściwości tlenku węgla (IV) oraz oczyszczenie wody, aby stała się zdatna do picia, dysponując zgromadzonymi odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym.

Beata Sobesto

*  *  *

Projekt IRRESISTIBLE

środa, 04 marca 2015 09:05

 

Kto? Gdzie? Kiedy?

Od marca 2015 roku rusza w naszej szkole międzynarodowy projekt edukacyjny o nazwie IRRESISTIBLE, w którym biorą uczniowie klas Ic i IIc pod opieką nauczyciela chemii – pani Beaty Sobesto. W czerwcu 2015 roku zakończy się on szkolną wystawą interaktywną, na której zostaną zaprezentowane eksponaty zaprojektowane i wykonane przez samych uczniów.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów na temat odpowiedzialnych badań naukowych i przygotowanie ich do pełnego, świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, a w tym do podejmowania w przyszłości własnych decyzji lub wpływania na decyzje innych np. w sprawie finansowania i ewaluacji badań naukowych.

IRRESISTIBLE to projekt wprowadzający odpowiedzialne badania naukowe i innowacje do praktyki szkolnej.

Temat prowadzony przez Wydział Chemii UJ i realizowany m.in. w XV LO to:

NANOTECHNOLOGIA, ZASTOSOWANIE KATALIZY W OCHRONIE ŚRODOWISKA

 

Co właściwie oznacza IRRESISTIBLE?

ang. Responsible Research and innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education to improve Teacher’s Ability of Bridging Learning Environments

 

Strona projektu

 

Kto bierze udział w projekcie?

Holandia – Uniwersytet w Groningen (koordynator)

Izrael – Instytut Weizmanna w Rehevot

Niemcy – IPN w Kilonii

Muzeum Niemieckie w Monachium

Turcja – Uniwersytet Bogazici w Stambule 

Portugalia – Uniwersytet Lizboński 

Włochy – Uniwersytet w Palermo

Uniwersytet Boloński

Finlandia – Uniwersytet w Jyvaskyla

Grecja – Uniwersytet Kreteński

Fundacja Eugenides

Rumunia – Uniwersytet Valahia w Targoviste

Finlandia – Uniwersytet w Helsinkach

Polska – Uniwersytet Jagielloński/Wydział Chemii.

 

ANKIETA