Informacje o wynikach postępowania

Wybór wykonawcy na remont pomieszczeń w budynku XV LO w Krakowie

Drukuj PDF

znak sprawy: XVLO/3/2017/RZP                                                      Kraków, dn. 23.11.2017

argaiv1667

 

 

Zamawiający

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,

al. Dygasińskiego 15 , 30-820 Kraków

 

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

 

prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia pn: "Remont kominów w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej –Curie, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15”

Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu : 5

Uzasadnienie:

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane pn "Remont pomieszczeń w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego, 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 15” ofertę złożyło 5 Wykonawców:

 

 1. Firma Remontowo - Budowlana ERMAL, 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 2/c70,
  NIP: 676-171-65-83, cena brutto oferty: 37 638,00 zł
 1. 2. Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Grzyb, 30-432 Kraków, ul. Ciechocińska 29, NIP: 679-006-48-58, cena brutto oferty: 34 833,69 zł
 1. Murarstwo i Posadzkarstwo Robert Zajączkowski, 31-435 Kraków, ul. Partyzantów 6,
  NIP 945-129-81-99, cena brutto oferty: 37 884,00 zł
 2. Zakład Remontowo – Budowlany Maciej Knutel, 30-838 Kraków, ul. Barbary 14/167,
  NIP: 676-101-65-84, cena brutto oferty: 21 333,19 zł
 3. F.U.H. IRYS Ireneusz Sojka Usługi Wod. Kan. Gaz-C.O., 32-086 Węgrzce, ul. C11 49, NIP: 676-101-48-69, cena brutto oferty 36 961,50 zł

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:

 

Oferta nr 4:

Zakład Remontowo – Budowlany Maciej Knutel, 30-838 Kraków, ul. Barbary 14/167,
NIP: 676-101-65-84
 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta złożona poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu). Zgodna z wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 15.11.2017. Oferta najkorzystniejsza, która uzyskała 100 pkt w kryterium oceny – najniższa cena - 100% znaczenia. Cena brutto oferty: 21 333,19 zł.

 

 

Otrzymują:

1.Adresaci – adres e-mail;

2.Strona internetowa i tablica ogłoszeń XVLO;

3.a./a.

Ogłoszenie wyniku postepowania w sprawie dostawy zestawów komputerowych, zestawu interaktywnego i sprzętu elektronicznego.

Drukuj PDF

znak sprawy: XVLO/2/2016/RZP                                                      Kraków, dn. 01.08.2017

 

 

Zamawiający

XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie,

al. Dygasińskiego 15 , 30-820 Kraków

 

uprzejmie informuje o wyniku postępowania

 

prowadzonego w trybie regulaminu XV LO udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro określonej w art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia pn:

”Dostawa zestawów komputerowych, zestawu interaktywnego i sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu : 0 oferty

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane pn ”Dostawę zestawów komputerowych, zestawu interaktywnego i sprzętu elektronicznego dla XV Liceum Ogólnokształcącego, al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków”

ofertę złożył 1 Sprzedawca:

 

 1. INFORES Janusz Błotnicki, al. Piłsudskiego 34a, 35-001 Rzeszów, NIP: 795-217-33-84.

 

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W POSTĘPOWANIU WYBRANO NASTĘPUJĄCĄ OFERTĘ:

 

Oferta nr 1:

INFORES Janusz Błotnicki, al. Piłsudskiego 34a, 35-001 Rzeszów, NIP: 795-217-33-84.

 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta złożona poprawnie (niepodlegająca odrzuceniu). Zgodna z wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia 12.07.2017. Cena brutto oferty: 54 253,00 zł.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.