Projekt IRRESISTIBLE

Mega kontra Nano

Drukuj PDF

Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie projektowe na temat: Mega kontra Nano, czyli o rozmiarach obiektów w świecie.

argaiv1497

Uczniowie pracowali w dwóch grupach Mega i Nano, tworząc mapy myśli, skojarzeń z tymi pojęciami. Następnie oglądali fascynującą aplikację "Skala wszechświata", która uzmysławia rozpiętość rozmiarów w świecie od najmniejszych rzędu 10-35m do największych - rzędu 1026m. Atomy i cząsteczki mają rozmiary nanometrów, czyli 10-9m!

Kolejnym elementem spotkania była burza mózgów, której celem było znalezienie pomysłu na zbudowanie liniowej skali obiektów, jako elementu wystawy.

Spotkanie zakończyło zadanie indywidualne polegające m.in. na uszeregowaniu wymienionych obiektów od największego do najmniejszego, utrwaleniu przedrostków mili, nano, piko, giga itd.

Beata Sobesto

IRRESISTIBLE

IRRESISTIBLE

IRRESISTIBLE

Zwiedzamy Instytut Chemii UJ

Drukuj PDF

16 kwietnia 2015 r. uczniowie, biorący udział w projekcie IRRESISTIBLE odwiedzili Instytut Chemii UJ przy ul. Ingardena 3, aby zapoznać się z naukowcami i ich pracą.

Uczniowie podzieleni na kilkuosobowe grupy zwiedzali laboratoria i pracownie naukowe, w których o swoich badaniach ciekawie, z pasją opowiadali dr. hab. Wacław Makowski, prof. Andrzej Kotarba i dr Paweł Stelmachowski, specjaliści zajmujący się katalizą. Mogliśmy m.in. zobaczyć spektrograf masowy, który pozwala zbadać skład mieszanin gazowych np. powietrza, spalin. Podziwialiśmy na ekranie monitora, rozbłyskujące nanocząstki złota, oglądane pod specjalnym mikroskopem. Oglądaliśmy aparaturę wytwarzającą katalizatory, których celem jest jak najbardziej efektywne dopalanie spalin.

Następnie odbyła się debata nad zagadnieniami dotyczącymi pracy naukowców m.in. szukaliśmy odpowiedzi na pytania: kto może zostać naukowcem, jak i czy upowszechnia się wyniki badań, jak tworzy się zespoły badawcze? Uczniowie podzieleni na trzyosobowe grupy zastanawiali się nad w.w. zagadnieniami, a następnie mogli je przedyskutować wspólnie z naukowcami. Wnioski z dyskusji notowała na tablicy pani dr Iwona Maciejowska - koordynator projektu IRRESISTIBLE.

Beata Sobesto

IRRESISTIBLEIRRESISTIBLEIRRESISTIBLE

Dylematy moralne w nauce

Drukuj PDF

Trzecie zajęcia projektowe odbyły się w czwartkowe popołudnie 14 kwietnia 2015 r. Temat spotkania to Dylematy moralne w nauce.

Na początku zastanawialiśmy się, czym są dylematy moralne, z czego wynikają, jakich obszarów w nauce dotyczą.

Następnie uczniowie poznali sześć elementów RRI (ang. responsible research and innovation), czyli warunków, jakie muszą spełniać odpowiedzialne badania naukowe:

  • Zaangażowanie w proces badań i innowacji naukowców, przedsiębiorców i społeczeństwa.
  • Równość płci, czyli równy udział kobiet i mężczyzn w badaniach naukowych.
  • Kształcenie w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych.
  • Etyka.
  • Nieograniczony dostęp do wyników badań i danych.
  • Zarządzanie.

Uczniowie, pracując w dwóch grupach w oparciu o otrzymane materiały mogli się zapoznać z właściwościami i zastosowaniem kontrowersyjnych substancji - AZBESTU

i DDT. Trzecia grupa poznała sylwetkę niemieckiego chemika Fritza Habera, laureata Nagrody Nobla (1919 r.). Jego zasługą dla ludzkości było opracowanie syntezy amoniaku (częściowe rozwiązanie problemu wyżywienia stale rosnącej liczby ludności, dzięki produkcji nawozów sztucznych), a negatywną stroną jego naukowej działalności była praca nad śmiercionośnymi gazami bojowymi.

Uczniowie wykonali i zaprezentowali plakaty poświęcone w.w. tematyce oraz przedyskutowali je w kontekście poznanych elementów RRI.

Beata Sobesto

IRRESISTIBLEIRRESISTIBLEIRRESISTIBLE

Strona 2 z 3

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.