Projekt IRRESISTIBLE

Jak zobaczyć coś, czego nie widać gołym okiem?

Drukuj PDF

Dnia 1 czerwca 2015 r. odbyły się zajęcia, których tematem było "Jak zobaczyć coś, czego nie widać gołym okiem?". Gościem i jednocześnie prowadzącym spotkanie był pan dr Maciej Kluza. Na początku uczniowie mogli poznać zasadę działania mikroskopu optycznego, mikroskopu sił atomowych, mikroskopu elektronowego. Następnie, wykorzystując rozliczne akcesoria (m.in. klocki, magnesy neodymowe, wskaźniki laserowe) mieli w grupach zbudować model mikroskopu sił magnetycznych do badania rozkładu zamkniętych w pudełku magnesów oraz model mikroskopu skaningowego do badania powierzchni. Dzięki kreatywności uczniów i wsparciu prowadzącego, powstały dwa modele.

argaiv1758

Beata Sobesto

Irresistible

 

 

 

 

 

 

Irresistible


Irresistible

 

 

 

 

 

 

Irresistible

Metody detekcji

Drukuj PDF

Metody detekcji to temat kolejnych zajęć w ramach projektu IRRESISTIBLE. Spotkanie odbyło się 18 maja 2015 r. Jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jak można się przekonać, że coś jest, jeśli tego nie widać?

Uczniowie najpierw postawili hipotezy, które następnie mogli zweryfikować na podstawie eksperymentów. Pierwsza hipoteza brzmiała, że jeśli czegoś nie można zobaczyć to może można wyczuć? Eksperyment, polegający na rozcieńczaniu pachnących barwników potwierdził przypuszczenie, że skoro barwa szybciej zanika niż zapach to lepszy jest węch niż wzrok. Kolejny sposób dostrzegania niewidzialnego to stosowanie odpowiednio dobranych przyrządów. Właściwy dobór modelował eksperyment polegający na pomiarze czasu przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego piłek tenisowych, piłeczek pingpongowych, nasion fasoli i ziaren ziela angielskiego z użyciem rękawiczek lateksowych, polarowych, narciarskich i … rękawic bokserskich! Rękawice bokserskie nie pozwoliły uporać się z najdrobniejszymi elementami żadnej z grup. Trzecia hipoteza, która zakładała zmianę postaci niewidocznej substancji w barwną lub trudno rozpuszczalną pochodną, została potwierdzona jedynie przez przypomnienie wcześniej wykonywanych doświadczeń np. strącanie jonów Pb2+ w formie jodku ołowiu (II).

Następnie uczniowie mogli zobaczyć skalę obiektów, które mogą oglądać „gołym okiem”, za pomocą mikroskopu świetlnego oraz mikroskopu elektronowego. Dowiedzieli się, również jak działa ten ostatni oraz co to jest AFM (mikroskop sił atomowych). Informacje na temat AFM są szczególnie istotne, gdyż podczas kolejnego spotkania uczniowie będą mieli możliwość zbudowania modelu takiego mikroskopu.

Zajęcia zakończyła krótka prezentacja niezwykłych zdjęć nanoświata wykonanych za pomocą mikroskopu skaningowego.

Beata Sobesto

fot. Beata Sobesto

fot. Beata sobesto

fot. Beata Sobesto

fot. Beata Sobesto

fot. Beata sobesto

 

 

 

 

Wielkość cząstek a właściwości substancji

Drukuj PDF

Dnia 14 maja 2015 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu IRRESISTIBLE. Tematem spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak wielkość cząstek wpływa na właściwości substancji? W tym celu uczniowie samodzielnie przeprowadzili dwa doświadczenia. W pierwszym badali, jak zachowuje się z wiązka światła, gdy przepuszcza się ją przez wodne roztwory żelatyny, skrobi, albuminy, mydła, sacharozy - substancji, których cząsteczki mają różną wielkość. Zachodzące efekty, czyli rozproszenie wiązki światła przez roztwory koloidalne (efekt Tyndalla) lub brak rozproszenia w przypadku roztworu sacharozy (roztwór właściwy) uczniowie fotografowali. Porównanie powstałych stożków Tyndalla o różnych kątach rozwarcia z zestawionymi w tabeli rozmiarami cząstek badanych roztworów, potwierdziło początkową hipotezę – im większe cząstki tym większe rozproszenie. Celem drugiego doświadczenia było otrzymanie nanocząstek złota w wyniku redukcji kwasu tetrachlorozłotowego (III) cytrynianem sodu (zmodyfikowana metoda Turkevicha), a następnie zbadanie ich stabilności po dodaniu roztworu elektrolitu (NaCl), nieelektrolitu (sacharoza). O różnej wielkości nanocząstek złota świadczyła różna barwa powstałych roztworów. Planując i wykonując doświadczenia uczniowie poznali pojęcia: zmienne niezależne, zależne i kontrolowane.

Beata Sobesto

fot. Beata Sobesto

fot. Beata sobesto

fot. Beata Sobesto

fot. Beata sobesto

fot.Beata Sobesto

Strona 1 z 3

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.