Tradycje

Drukuj PDF

Każda szkoła powinna mieć jakiś charakter. Coś, dzięki czemu będzie można odróżnić ją od innych. Również i XV Liceum Ogólnokształcące ma swoje specyficzne, pielęgnowane do dziś tradycje.
Tradycje Szkoły:

PEŁNIENIE FUNKCJI GOSPODARZA SZKOŁY /od 1971 r./
Każda klasa w określonym terminie, czynnie uczestniczy w życiu szkoły, poprzez: pełnienie dyżurów przy wejściu do szkoły, dbanie o estetykę szkoły, organizację konkursów i imprez o charakterze kulturalnym - wykazując przy tym własną inicjatywę. Dyżur podlega ocenie Dyrekcji i Samorządu Szkolnego, a podczas apelu zostaje przekazany następnej klasie.

ŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY
Przypada w miesiącu urodzin Patronki Szkoły czyli w listopadzie, kiedy to odbywa się ślubowanie klas pierwszych na sztandar szkoły. Dla nich to organizuje się konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie (także epoce w której żyła i pracowała), połączony z wiedzą o historii szkoły. Dla klas drugich trwa wówczas sesja popularnonaukowa poświęcona dorobkowi naukowemu Patronki. Pozostałe klasy uczestniczą w zajęciach o charakterze kulturalnym poza szkołą.

SZKOLNY FESTIWAL ARTYSTYCZNY "SZFA"
- do 1988 r. - coroczne prezentacje małych form teatralnych jednoaktówek i kabaretów, w tym szopki noworocznej. - od 1990 r. - tradycja szkolnych jednoaktówek przekształca się w formę festiwalu obejmującego nie tylko formy teatralne, ale również plastykę, fotografię, muzykę, literaturę, taniec, a ostatnio dołączyła grafika komputerowa oraz film video. Najlepsze formy artystyczne nominowane są do wojewódzkich przeglądów i festiwali artystycznych. - od 1990 r. - wprowadzenie nowej imprezy szkolnej dla klas pierwszych: "Debiuty Artystyczne" - mały przegląd możliwości artystycznych klas pierwszych, łowienie talentów do szkolnych kół zainteresowań oraz próba generalna przed szkolnym festiwalem SZFA. Corocznie w marcu odbywają się prezentacje teatralne, filmowe, poetyckie oraz wystawy plastyczne; występują zespoły muzyczne i kabaret.

Przy XV LO istnieje 45 Podgórska Drużyna Starszoharcerska, która działa w ramach Szczepu Gwieździstego ZHP.

argaiv1667

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.