Szkolne kalendarium

Drukuj PDF

 

argaiv1667

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

TERMIN

WYDARZENIE

04.09.2017 godz.9:30

Rozpoczęcie roku szkolnego

13.10.2017

Dzień Edukacji Narodowej

10.11.2017

Święto Patrona, Ślubowanie klas I

22.12.2017

Wigilia szkolna.

23.12.2017-31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2018

Studniówka

10.01.2018

Opłatek Seniora

12.02.2018-25.02.2018

Ferie zimowe

16/23.03.2018

SzFA

06.04.2018

Dzień Otwarty dla gimnazjalistów

29.03.2018-03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2018

Pielgrzymka do Częstochowy

27.04.2018

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich

04.05-26.05.2018

Matura

09.06.2018

Bieg po zdrowie.

22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego

Święta szkolne                                                                     

13.10.2017-Dzień Komisji Edukacji Narodowej                    

10.11.2017 Święto Patrona                                                                            

22.12.2017 Wigilie klasowe

16.03.2018 SZFA

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych:

02.11.2017 dzień wolny od zajęć edukacyjnych

02.01.2018 dzień wolny od zajęć edukacyjnych

30.04.2018 dzień wolny od zajęć edukacyjnych

02.05.2018 dzień wolny od zajęć edukacyjnych

04.05.2018-08.05.2018 dni wolne - egzamin maturalny

31.05.2018 dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

„GOSPODARZA SZKOŁY”

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

TERMIN DYŻURU

KLASA

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

31.08-06.10

2A

Zebranie Rady Pedagogicznej
Rozpoczęcie roku szkolnego

Zebranie z rodzicami klas I, II, III

09.10-10.11

2D

Szkoleniowa   Rada Pedagogiczna

Dzień Edukacji Narodowej

13.11-08.12

2C

Zebranie z rodzicami

Święto Patrona,

Ślubowanie klas I

Święto Niepodległości

11.12-19.01

2B

Zebranie Rady Pedagogicznej- Klasyfikacja klas

Zebranie z rodzicami

Wigilia

Opłatek dla seniora

22.01-02.03

1 A

Dzień otwarty dla gimnazjalistów

Zebranie Rady Pedagogicznej - Plenarna RP

05.03-06.04

1B

SZFA

Zebrania z rodzicami

Zebranie Rady Pedagogicznej - Plenarna RP

09.04-18.05

1C

Zebranie Rady Pedagogicznej- Klasyfikacja klas III

Zebrania z rodzicami

Pożegnanie klas III

Matury pisemne

21.05-22.06

1D

Bieg po zdrowie

Zebrania z rodzicami

Zebranie Rady Pedagogicznej – Klasyfikacja klas I,II

Zakończenie roku szkolnego

Zebranie Rady Pedagogicznej - Plenarna RP

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.