Harmonogram klasyfikacji

Drukuj PDF

Harmonogram zadań związanych z klasyfikacją uczniów w roku szkolnym 2017/2018

argaiv1758

DATA

ZAKRES DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY

08.12.2017

Wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen z przedmiotów i z zachowania.

21.12.2017

Wystawienie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.

10.01.2018

Konferencja klasyfikacyjna.

10.04.2018

W klasach trzecich wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen z przedmiotów i z zachowania wraz z powiadomieniem rodziców.

20.04.2018

W klasach trzecich wystawienie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.

23.04.2018

Konferencja klasyfikacyjna klas trzecich.

25.04.2018

Do godziny 12:00 oddanie wypełnionych świadectw.

27.04.2018

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich.

05.06.2018

Wystawienie ołówkiem przewidywanych ocen z przedmiotów i z zachowania.

14.06.2018

Wystawienie ocen ostatecznych z poszczególnych przedmiotów i z zachowania.

15.06.2018

Konferencja klasyfikacyjna.

20.06.2018

Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych godz.10:30

20.06.2018

Do godziny 14:00 oddanie wypełnionych świadectw.

22.06.2018

Zakończenie roku szkolnego.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.