Wybierz Życie Pierwszy Krok

Drukuj PDF
 W tym roku nasz szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”, który obejmuje tematykę profilaktyki raka szyjki macicy. Celem programu jest:
  • Stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi.
  • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.
  • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

Ważne informacje pozyskaliśmy ze strony internetowej projektu edukacyjnego – www.pierwszykrok.edu.pl oraz z materiałów dostarczonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

argaiv1667

Realizacja programu w XV LO

  1. Powołanie zespołu uczniów z klasy II C do pracy w programie.
  2. Przygotowanie planu działania:

* Zapoznanie się członków zespołu z założeniami programu.

* Przygotowanie plakatów.

* Przeprowadzenie w ramach lekcji biologii zajęć edukacyjnych w klasach: 1 A, B, C, D, E, 2 C, B, E.

* Przygotowanie prezentacji skierowanej do kadry pedagogicznej.

* Rozdawanie zakładek i składanek zainteresowanym.

* Umieszczenie ważnych informacji nt. realizacji programu i jego treści na stronie internetowej szkoły.

* Przeprowadzenie ankiety pt. „Sprawdź, ile wiesz na temat raka szyjki macicy i wirusa HPV” oraz ankiety ewaluacyjnej.

3. Ocena realizacji programu w szkole

 

Ulotka informacyjna do pobrania

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.