Wymagania edukacyjne

Drukuj PDF

BIOLOGIA

argaiv1667

Wymagania edukacyjne - zakres rozszerzony cz. I
Wymagania edukacyjne - zakres rozszerzony cz. II
Wymagania edukacyjne - zakres rozszerzony cz. III
Wymagania edukacyjne - zakres podstawowy
Podstawa programowa - zakres rozszerzony

CHEMIA

Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe zasady oceniania

 

ELEMENTY RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO

Sczegółowe zasady oceniania

 

FIZYKA

Poziom podstawowy

 

GEOGRAFIA

Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony 1
Poziom rozszerzony 2
Poziom rozszerzony 3

 

HISTORIA

Sczegółowe zasady oceniania - zakres podstawowy, klasa I
Szczegółowe zasady oceniania - zakres rozszerzony, klasa II i III

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szczegółowe zasady oceniania - Europa i świat,   Ojczysty PanteonRządzący i rządzeniWojna i wojskowość

 

Ekonomia w praktyce:

Szczegółowe zasady oceniania

 

Komunikacja interpersonalna:

Szczegółowe zasady oceniania

 

 

WOK

Szczegółowe zasady oceniania


INFORMATYKA

Zakres podstawowy

 

JĘZYK ANGIELSKI

Szczegółowe zasady oceniania w xv lo
Odpowiedzi ustne i pisemne - wymagania
Repetytorium - zakres podstawowy
Repetytoriium - zakres rozszerzony
Gateway 3 - wymagania
Gateway 4 - wymagania
Focus 3 - wymagania
Focus 4 - wymagania

 

JĘZYK OBCY (drugi)

Szczegółowe zasady oceniania 

Szczegółowe zasaday oceniania z języka hiszpańskiego:

Klasa I
Klasa II
Klasa III

Język francuski:

Klasa I
Klasa II
Klasa III

 

JĘZYK POLSKI


Klasa I - poziom podstawowy
Klasa II - poziom podstawowy
Klasa II - poziom rozszerzony
Klasa III - poziom podstawowy
Klasa III - poziom rozszerzony

Podstawa programowa, IV etap edukacyjny
Warsztaty dziennikarskie w 2A

 

 

 

MATEMATYKA

Szczegółowe zasady oceniania - zakres podstawowy
Szczegółowe zasady oceniania - zakres rozszerzony

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Szczegółowe zasady oceniania

 

PRZYRODA

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Szczegółowe zasady oceniania - zakres podstawowy
Szczegółowe zasady oceniania - zakres rozszerzony

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Standardy wymagań edukacyjnych

 

 


 
Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.