Terminy

Drukuj PDF

Terminarz rekrutacji

argaiv1497

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

24 kwietnia 2017r. – 12 czerwca 2017r.

poniedziałki

13:00 – 15:00

·  Składanie „Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej” dla kandydatów, dla których XV LO jest szkołą pierwszego wyboru. Wniosek należy wypełnic poprzez system "OMIKRON", wydrukować i podpisany przez rodzica i kandydata dostarczyć do XV LO. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie dodatkowych kryteriów

UWAGA! W dniach 28.04, 01.05-08.05 brak możliwości składania wniosków z uwagi na zmianę organizacji pracy szkoły.

środy

13:00 – 15:00

piątki

10:00 – 14:00

12 czerwca 2017r.

10:00 – 15:00

 

23 czerwca 2017r. – 27 czerwca 2017r.

23 czerwca 2017r.

11:00 – 16:00

·   Przyjmowanie od kandydatów poświadczonych przez dyrektora gimnazjum za zgodność z oryginałem :

1.   Świadectwa ukończenia gimnazjum

2.   Wyników egzaminu gimnazjalnego

oraz

3. Kserokopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, konkursu przedmiotowego, tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych(oryginał do wglądu)

26 czerwca 2017r.

10:00 –16:00

27 czerwca 2017r.

10:00 – 15:00

WSZYSCY KANDYDACI

30 czerwca 2017r.

Godz. 12:00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

30 czerwca 2017r.

12:00-16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w XV LO – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:

-Świadectwa ukończenia gimnazjum

-Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

-Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

-Kopii aktu urodzenia

-2 fotografii

-Karty ucznia XV LO

-Karty zdrowia

Od 03 lipca 2017r.
do 05 lipca 2017r

10:00 – 15:00

07 lipca 2017r.

Godz. 12:00

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, 
w dniach 10 lipca – 18 lipca  2017r. obędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.