Terminy

Drukuj PDF

Terminarz rekrutacji

argaiv1667

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

23 kwietnia 2018r. – 11 czerwca 2018r.

poniedziałki

13:00 – 15:00

·  Składanie „Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej” dla kandydatów, dla których XV LO jest szkołą pierwszego wyboru. Wniosek należy wypełnić poprzez system "OMIKRON", wydrukować i podpisany przez rodzica i kandydata dostarczyć do XV LO. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie dodatkowych kryteriów

UWAGA! W dniach 30.04, 01.05-08.05 brak możliwości składania wniosków z uwagi na zmianę organizacji pracy szkoły.

środy

13:00 – 15:00

piątki

10:00 – 14:00

11 czerwca 2018r.

10:00 – 15:00

 

22 czerwca 2018r. – 26 czerwca 2018r.

22 czerwca 2018r.

11:00 – 16:00

·   Przyjmowanie od kandydatów poświadczonych przez dyrektora gimnazjum za zgodność z oryginałem :

1.   Świadectwa ukończenia gimnazjum

2.   Wyników egzaminu gimnazjalnego

oraz

3. Kserokopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, konkursu przedmiotowego, tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych(oryginał do wglądu)

25 czerwca 2018r.

10:00 –16:00

26 czerwca 2018r.

10:00 – 15:00

WSZYSCY KANDYDACI

29 czerwca 2018r.

Godz. 12:00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY

29 czerwca 2018r.

12:00-16:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w XV LO – składanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych oryginałów:

-Świadectwa ukończenia gimnazjum

-Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

-Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

-Kopii aktu urodzenia

-2 fotografii

-Karty ucznia XV LO

-Karty zdrowia

Od 02 lipca 2018r.
do 09 lipca 2018r

10:00 – 15:00

10 lipca 2018r.

Godz. 12:00

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, 
od dnia 11 lipca 2018r. obędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.