Godziny przyjęć

Dyrektor szkoły: codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu
Zastępca dyrektora szkoły: poniedziałek 12:30-15:00, wtorek 12:30-13:00, środa 10:30-15:00, czwartek 8:00-9:30,
piątek 8:00-12:00
Pedagog szkolny: poniedziałek 8:00-13:00, wtorek 8:00-13:00, środa 8:00-13:00, czwartek 10:00-15:00, piątek 10:00-15:00
Sekretariat: codziennie w godzinach od 10:00 – 15:00

Istnieje możliwość spotkania z dyrekcją szkoły w godzinach 15:00-17:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.