Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

Projekt realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016