PARTNERZY:
Portugalia, Włochy, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Polska

UCZESTNICY:
Uczniowie, nauczyciele, administracja szkoły, rodzice, władze lokalne-każdego kraju.

CELE PROJEKTU:
zacieśnić kontakty pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i władzami lokalnymi;
nawiązać dialog (w duchu tolerancji) pomiędzy młodymi pochodzącymi z różnych krajów;
znaleźć klucz do integracji społecznej w wymiarze europejskim;
rozwijać wśród uczniów zasady tolerancji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych;
uświadomić młodym ludziom, że pomimo odmiennych religii, koloru skóry,
przekonań, itd.: wszyscy czują, oddychają i żyją w ten sam sposób.

PROJEKT REALIZOWANY NA LEKCJACH:
literatura, sztuka, geografia, historia, WOS, języki obce, zajęcia dodatkowe.

DZIAŁANIA:
wykłady zaproszonych gości;
lekcje na temat tolerancji;
prace badawcze uczniów;
przygotowanie forum projektu;
artykuły w prasie;
debaty, interaktywne gry dotyczące tematu tolerancji;
konferencje uczniowskie;
wizyty w parlamencie;

DZIAŁANIA ZA GRANICĄ:

Wizyty w szkołach partnerskich (uczniowie i nauczyciele)

– 7 do 13 listopada 2011 Łotwa

– kwiecień 2012 Polska

– wrzesień 2012 Portugalia

– listopad 2012 Włochy

– marzec 2013 Bułgaria

– maj/czerwiec 2013 Rumunia

OCZEKIWANE REZULTATY (U UCZNIÓW):

podniesienie poziomu znajomości języków obcych;
głębsze zrozumienie innych kultur i narodów, a także znajomość procesów politycznych i społecznych w Europie;
rozwinięcie świadomości społecznej i obywatelskiej;
sprawniejsze posługiwanie się technologiami informacyjnymi.

OCZEKIWANE REZULTATY (PERSONEL SZKOŁY):

rozwój zawodowy i osobisty godny nauczyciela XXI wieku;
lepsze zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych;
lepsze zrozumienie pomiędzy uczniami i nauczycielami;
sprawniejsze posługiwanie się technologiami informacyjnymi.

OCZEKIWANE REZULTATY (SZKOŁA):

zacieśnienie więzi między szkołą a władzami lokalnymi;
zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły;
rozwój kontaktów między szkołami realizującymi projekt;
zbieranie nowych doświadczeń w realizacji projektów Comeniusa.

PRODUKT FINALNY:

opracowanie logo i hasła projektu;
stworzenie forum projektu (w postaci strony www);
przygotowanie broszury;
przeprowadzenie kwestionariusza;
wspólne nagranie sztuki poruszającej tematykę tolerancji (DVD);
zebranie kolekcji nagrań audio i video;
wspólne nagranie DVD realizujące najlepsze scenariusze gry tolerancji;
wspólny projekt collage’u nt. tolerancji;
wspólny projekt kalendarza i video nt. tolerancji;
quizy, zagadki i gry interaktywne;
projekt konferencji dotyczącej tolerancji;
wspólny projekt badawczy i opracowanie broszur;
moduł nt. Tolerancji: materiały do prowadzenia lekcji w młodszych klasach pod hasłem: Dlaczego powinniśmy być tolerancyjni?;
moduł tolerancyjny: materiały dla nauczycieli: Nauczyciel XXI w. = nauczyciel tolerancyjny.

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE XV LO W KRAKOWIE BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE COMENIUS:

Uczniowie:
1. Paulina Augustynek 1C
2. Dominika Bochenek 1C
3. Klaudia Bulman 1C
4. Agnieszka Chrobak 1C
5. Aneta Czarnul 1C
6. Ewelina Czort 1C
7. Magda Fecko 1C
8. Damian Filarski 1C
9. Tomasz Flak 1C
10. Joanna Jagła 1C
11. Mateusz Janiczak 1C
12. Andrzej Konik 1C
13. Karolina Kowalczyk 1C
14. Jakub Kubicz 1C
15. Michał Lewiński 1C
16. Konrad Łach 1C
17. Tomasz Majda 1C
18. Klaudia Molenda 1C
19. Michaela Moos 1C
20. Kamil Mucha 1C
21. Barbara Nita 1C
22. Wioletta Nowak 1C
23. Angelika Skrzyńska 1C
24. Szymon Socha 1C
25. Gabriela Świętek 1C
26. Aleksandra Turchan 1C
28. Jonatan Wagner 1C
29. Krystian Warchoł 1C
30. Aleksandra Zajadlik 1C
31. Angelika Żubek 1C
32. Aleksander Mojsilowić 1C
33. Dominik Łukasik 2B
34. Mateusz Wilkosz 2B
35. Paweł Batko 2B
36. Klaudia Sternal 2B
37. Justyna Frasik 2B
38. Maciej Tomaszewicz 2B
39. Kajetan Szczepek 2B
40. Aleksander Tyrała 2B
41. Radosław Celary 2B
42. Beata Barnaś 2B
43. Bartosz Makówka 2E
44. Maja Uran 2E
45. Magdalena Starowicz 2E
46. Pamela Dudziak 2E
47. Robert Walentynowicz 2E
48. Gabriela Świątkowska 2E
49. Kaja Malska 2E
50. Paulina Mróz 2F
51. Katarzyna Piwowarczyk 2F
52. Aleksandra Baster 2F
53. Dominika Kubik 2F
54. Katarzyna Cygan 2F
55. Jan Jelonek 2F
56. Klaudia Kopycińska 2F
57. Klaudia Lenartowicz 2F
58. Wirginia Klimek 2F
59. Dominika Kucia 2C
60. Michalina Bogucińska 2C
61. Patryk Micek 2C
62. Dominik Kowynia 2C
63. Patrycja Trudzik 2C
64. Aleksandra Podgórska 2C
65. Oliwia Kowalska 1A
66. Sabina Basta 1A
67. Sylwia Machynia 1A
68. Sandra Tomasik 1A
69. Adam Grudzień 1A
70. Żaneta Stypuła 1A
71. Mariola Kotaba 2E
72. Karolina Michalik 2E
73. Klaudia Majkowska 2E
74. Kacper Biliński 2E
75. Iwona Ułodek 1E
76. Angelika Adamczyk 1E
77. Iwona Konieczna 1E
78. Wojciech Lipian 1E
79. Gabriela Pieroń 1E
80. Szymon Dereń 2B
81. Dominik Przęczek 2B
82. Natalia Ślęczek 2B
83. Mateusz Kapera 2B
84. Konrad Boczkala 2C
85. Wioletta Galos 2C
86. Kamil Surowy 2C
87. Eleonora Mieszaniec 2C
88. Patrycja Łukasik 2C
89. Kamil Bąk 1A
90. Anna Frankiewicz 1A
91. Katarzyna Chlebda 1A
92. Justyna Ptak 2E
93. Anna Wdaniec 2E
94. Michał Mazurek 1E
95. Anna Potera 1E
96. Marta Florek 1E
97. Wioletta Nalepka 1E
98. Joanna Grabowska 2D
99. Paulina Korczak 2D
100. Arkadiusz Kuchta 2D

Nauczyciele:
1. Maria Suwaj- koordynator
2. Elżbieta Lech
3. Magdalena Loska
4. Elżbieta Szewczyk
5. Anna Banaszkiewicz
6. Agnieszka Niemczewska
7. Małgorzata Bogusławska
8. Laura Werner
9. Kinga Górecka-Rokita
10. Magdalena Sobaś

Paulina Augustynek 1c – photographer
Karol Rumian 3b- graphic designer

WIĘCEJ INFORMACJI: www.comenius.org.pl