Plan obchodów 60-lecia XV LO

Szanowni Państwo,

Podajemy aktualny plan obchodów Jubileuszu 60-lecia XV LO

W środę 5 czerwca:

8.45 Wspólny wymarsz społeczności szkolnej ze sztandarem szkoły do kościoła

9.00 Msza św. w kościele MB Dobrej Rady przy ul. Prostej z poświęceniem sztandaru

Ok.9.50 Uroczysty przemarsz do szkoły

10.00 Uroczysta gala jubileuszowa na terenie z szkoły z zaproszonymi gośćmi.

W sobotę 8 czerwca:

Dzień otwarty dla absolwentów.

10.00 Przywitanie gości w sali gimnastycznej

10.30 – 15.00 Możliwość zwiedzania szkoły i tzw. „spotkań po latach”

Wszystkich absolwentów i przyjaciół XV LO zapraszamy w środę 5 czerwca na mszę świętą w kościele Matki Bożej Dobrej Rady o godzinie 9.00 oraz uroczystości na terenie szkoły        8 czerwca. Planowane są wtedy m.in. okolicznościowe przemówienia, koncert jubileuszowy                   w wykonaniu uczniów szkoły, zwiedzanie szkoły, projekcja filmu okolicznościowego, spotkania grup absolwentów w szkolnych salach, poczęstunek.

Jednocześnie informujemy, o ciągłej możliwości zakupu cegiełek jubileuszowych. Ustaliliśmy dla nich minimalną cenę 10 złotych, ale nie ukrywamy, że liczymy na Państwa hojność. Zebrana suma pozwoli nam przygotować wspaniałe, wspólne święto. Pieniądze proszę przesyłać na konto:

Rada Rodziców XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

al. Dygasińskiego 15 30-820 Kraków

Nr rachunku bankowego: 21 1020 2892 0000 5102 0015 6489 

z dopiskiem: Jubileusz 60-lecia cegiełka

Cegiełki prześlemy pocztą na podany w przelewie adres.

* * *

60-lecie XV LO

Przesunięcie terminu Jubileuszu 60-lecia szkoły

Szanowni Państwo,

Ze względu na remont al. Dygasińskiego oraz trwającą budowę  na terenie boisk szkolnych, które bardzo utrudniają dojazd, a nawet dojście do budynku naszego liceum, postanowiliśmy przesunąć obchody 60-lecia szkoły z listopada tego roku na przełom maja i czerwca roku przyszłego (dokładny termin podamy w najbliższym czasie). Wierzymy, że pozwoli to Państwu w większym komforcie cieszyć się tą uroczystością. Z wszystkimi osobami, które zgłosiły grupy na spotkanie 10 listopada, skontaktujemy się indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że wznawiamy po przerwie wakacyjnej dystrybucję cegiełek jubileuszowych. Ustaliliśmy dla nich minimalną cenę 10 złotych, ale nie ukrywamy, że liczymy na Państwa hojność. Zebrana suma pozwoli nam przygotować wspaniałe, wspólne święto. Pieniądze proszę przesyłać na konto:

Rada Rodziców XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

  1. Dygasińskiego 15 30-820 Kraków

Nr rachunku bankowego: 21 1020 2892 0000 5102 0015 6489 

z dopiskiem: Jubileusz 60-lecia cegiełka

Cegiełki prześlemy pocztą na podany w przelewie adres.

*********

8-10 listopada 2018 r.

 

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie!

Przygotowując się do uroczystości 60-lecia naszej szkoły, na którą już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy, chcemy zachęcić Was do kilku rodzajów aktywności:

  1. Prosimy o zgłaszanie na adres   marek.brzeski@xvlo.pl  klas lub grup rocznikowych, które chciałyby się spotkać w szkole w sobotę 10 listopada 2018 r. Dostępne będą dla Państwa w tym czasie sale oraz bufet z kawą, herbatą i poczęstunkiem.
  2. Zachęcamy do przesyłania na adres   marek.brzeski@xvlo.pl    pamiątek ze szkoły (zdjęć, filmów, itp.) z krótkim opisem czego dotyczą. Chcielibyśmy stworzyć z nich materiały wspomnieniowe udostępnione na stronie szkoły lub w formie folderu.
  3. Szczególnie serdecznie prosimy o wsparcie finansowe organizacji Jubileuszu np. poprzez zakup cegiełek. Ustaliliśmy dla nich minimalną cenę 10 złotych, ale nie ukrywamy, że liczymy na Państwa hojność. Zebrana suma pozwoli nam przygotować wspaniałe, wspólne święto. Pieniądze proszę przesyłać na konto:

Rada Rodziców XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

  1. Dygasińskiego 15 30-820 Kraków

Nr rachunku bankowego: 21 1020 2892 0000 5102 0015 6489

 

z dopiskiem: Jubileusz 60-lecia cegiełka

 

Cegiełki prześlemy pocztą na podany w przelewie adres. Ze względów organizacyjnych dystrybucję cegiełek będziemy prowadzili do końca czerwca.

Dokładny program obchodów zostanie podany w późniejszym terminie, ale już dziś cieszymy się na spotkanie z Wami.