Dyżury komisji rekrutacyjnej Na rok szkolny 2021-2022

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

25.06.2021-14.07.2021 godzina 10:00-15:00


22.07.2021 OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY


23 lipca 2021 r do 30 lipca 2021 r w godzinach 10:00-15:00
Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, karty zdrowia, 2 fotografie, kopię aktu urodzenia oraz zaświadczenia z poradni PP jeżeli uczeń takie posiada

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
od 3 sierpnia do 5 sierpnia 10:00-15:00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
16 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 17 sierpnia do 20 sierpnia 10:00- 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i wyniku egzaminu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *