TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  1. od 17 maja 2021 r do 21 czerwca 2021 r do godziny 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie www.krakow.e-omikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru osobiście lub wysłać skan na adres: sekretariatxvlo@gmail.com.

 Data wydruku wniosku musi być późniejsza niż data ostatniej zmiany w systemie.

link do systemu rekrutacji: >>system rekrutacji>>

  • od 25 czerwca 2021 r do 14 lipca 2021 r do godziny  15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

  • 22 lipca 2021 r podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych
  • od 23 lipca 2021 r do 30 lipca 2021 r do godziny 15.00

Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej, karty zdrowia, 2 fotografie, kopię aktu urodzenia oraz zaświadczenia z poradni PP jeżeli uczeń takie posiada

  • 2 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *