Redakcja Green Leaves przeprowadziła ankietę na temat ekologii i zmian klimatycznych w naszym codziennym życiu wśród uczniów i nauczycieli XV LO w Krakowie.
Oto wyniki:
Odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące działań podejmowanych przez ankietowanych:
1. 41 % segreguje odpady
2. 25% oszczędza wodę i prąd
3. 44.8 % używa toreb wielorazowego użytku
4. 4.5 % korzysta z rowerów/komunikacji zbiorowej
5. 16.4 % podejmuje inne działania na rzecz środowiska
6. 1.7 % korzysta z technologii pomagającej w oszczędzaniu energii np. z paneli słonecznych.
Można zauważyć, że ankietowani ograniczają się do najprostszych rozwiązań, takich jak segregacja śmieci czy ograniczenie plastiku. Niemniej kilka osób radykalnie zmieniło sposób podróżowania lub zmodyfikowało dietę (rezygnując z mięsa lub je ograniczając), a nawet przeszło na weganizm. Są także osoby, które zmieniły nawyki konsumenckie i kupują kosmetyki organiczne czy rezygnują z plastikowych opakowań. Niemal połowa respondentów stara się robić coś, co przynosi korzyści naszej planecie (a nawet tak mało angażujące czynności jak oszczędzanie wody są cenne dla klimatu)

Pytanie dotyczące sensu działań jednostek:
Ankietowani uważają, że pojedyncza osoba nie jest w stanie poprawić globalnej sytuacji klimatycznej (58%), ale jednocześnie zwracają uwagę, że jeśli takich osób jest więcej, to ten wpływ rośnie. Jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że za stan środowiska w dużej mierze odpowiadają rządy i wielkie korporacje, i to na nie należy wywierać wpływ. Rządy powinny podejmować bardziej radykalne decyzje.
W opinii 17% drobne działania na rzecz środowiska niewiele dadzą i nastąpi katastrofa klimatyczna, co świadczy o dość pesymistycznym nastawieniu i braku poczucia sprawczości.
38% odpowiedzi w kategorii „inne” zwykle nie wiązało się bezpośrednio z ankietą lub wyrażało zdanie na temat działań obecnego rządu w sprawie sytuacji klimatycznej.
Zdarzają się też pojedyncze głosy kwestionujące wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu.
Jak widać, wyniki są zróżnicowane. Nie oznacza to jednak , że społeczność naszej szkoły nie dba o środowisko. Większość ankietowanych stara się podejmować różne nawet najmniejsze działania, które mogą ograniczyć zmiany klimatyczne i pozytywnie wpłynąć na naszą przyszłość. Również osoby, które pesymistycznie oceniają skuteczność tych działań, mimo wszystko je podejmują, zapewne zdając sobie sprawę, że bezczynność tym bardziej nie pomoże i trzeba w życiu codziennym angażować się w walkę o lepsze jutro.

Generalnie cieszy nas fakt, że środowisko jest ważne dla społeczności naszej szkoły. Jeśli będziemy prężnie działać na rzecz klimatu, przyszłe pokolenia nie będą skazane na życie w strasznych warunkach.

Wykresy ilustrują odpowiedzi na pytania zamknięte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *