Native speaker w XV LO

Dzięki nawiązaniu kontaktu z EducationUSA Poland, przy współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta oraz Ambasadą USA, zaprosiliśmy do szkoły  Michaela Lo Piano –  amerykańskiego stypendystę Programu Fulbrighta  na spotkania z młodzieżą.

Co roku do Polski w ramach prestiżowego Programu Fulbrighta przyjeżdża kilkudziesięciu Amerykanów – studentów studiów magisterskich i doktoranckich, którzy realizują tutaj  własne projekty badawcze, ale są również otwarci na poznawanie polskiej kultury oraz dzielenie się kulturą amerykańską.

Dla naszych uczniów to również szansa na  przełamywanie barier międzyludzkich, promocja wzajemnego zrozumienia,  odkrywanie innych kultur i krajów, nauka tolerancji i szacunku,  ochrona dziedzictwa kulturowego.  To również praktyczna i niestandardowa nauka języka angielskiego, a kontakt  ze środowiskiem międzynarodowym to doskonały impuls i motywacja do dalszej nauki języków obcych.

17 października Michael spotkał się z pięcioma klasami, przedstawił prezentację nt. USA, opowiedział o  życiu w Stanach, swoim domu, uczelni, studiach. Zachęcił młodzież do korzystania z licznych programów wyjazdów do Stanów, pokazał gdzie i jak szukać  pomocy i możliwości aplikowania na tego typu projekty. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie rozmawiali i zadawali pytania udowadniając, że język angielski nie jest dla nich językiem obcym 🙂

Kolejne spotkanie planujemy już w listopadzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *